Първите сведения за масивна архитектура, датират от началото на 18 век. Те са от 1722/23 година за мюсюлманско училище. То е било мектеп или по-ниската, начална образователна степен.  „Ще си позволя едно тълкование, тъй като съм запознат с мюсюлманската практика, училище се строи само на места, където вече има изградена джамия. От тук и убедеността, че преди училището, в Бургас със сигурност вече е имало джамия, за която към момента не разполагаме с конкретни сведения“. Така започва втората част от подрубриката „В Бургас за първи път“в предаването на историографът Митко Иванов „Старият Бургас“ по Дарик Югоизток.  

Любопитно е, какво е било и първото население на Бургас – християнско или мюсюлманско. Но точно тук имаме един исторически куриоз, твърди той:

„През 1738 са датирани първите две надгробия. Християнско погребение. Но приблизително по същото време е открито и второто – мюсюлманско. Тази съпоставка ни дава по-скоро информацията, че ранното население на града е било смесено“, коментира Иванов.

Регионалната сила Бургас през 18 век е подпечатана с бургаското киле – специална мерна единица за зърно, подпечатано от османските власти

„Освен, че Бургас според картографията в края на 18 век е лидер в залива, през 1780 година вече има обилни сведения за развитието му – размера на селището, което за първи път е наречено град и няколко сведения, които се потвърждават едно друго за изключителен размах на търговията, дори за цените на стоките“, разказва историографът.

През 1848 година, Бургас става спирка на австрийските параходи, които идват от Цариград и се създава редовна линия.

„Това включва града не само в европейските карти, а и в европейските параходни линии. Няколко години по-късно по време на Кримската война, Бургас вече е не само развит търговски център, но бургаското пристанище изпреварва по оборот варненското, въпреки че през този период варна е няколко пъти по-голяма като население. През 1861 е разкрита и първата телеграфна станция“, споделя още Митко Иванов.

Какво още обаче се случва за първи път в този период и как това определя значението на малкия Бургас като голям център, чуйте с любопитни подробности от Митко Иванов в звуковия файл: