След повече от столетие независимост и индустриализация - синоптичната прогноза пак е решаваща за важните икономически процеси на световната карта в годината на пермакризата.

Това беше темата на проф. д-р Милен Балтов в рубриката му "Икономистът говори по Дарик Югоизток". 

„Времето се оказа определящо за много от икономическите резултати и последици. Очакванията са то да става все по-важен фактор. Интересен паралел, чрез косвен показател брой брачни свидетелства в Англия ни показва влиянието на времето преди и след индустриалната революция. Проследени са брачните свидетелства на енории, в които въглищата са навлезли в производството и бита и такива, в които този процес все още не се е случил", разказва проф. д-р Милен Балтов.

Извода е, че изкопаемите горива през 19 – 20 век, са започнали да смекчават влиянието на климата върху икономическите резултати, посочи ректорът на Бургаския свободен университет, но отбеляза и реалността, която през 2022 ни връща в реалността на миналите векове:

"Въпреки илюзията, че сме преодолели влиянието на синоптичното време върху икономическите показатели, последната година ни напомни, че това не е така.

Не всичко може да се скрие зад темата на 2022 - войната.

Всъщност енергийните цени нараснаха много още миналото лято и част от обясненията също бяха свързани с природни явления. Сушата и голяма част от ВЕЦ-те на Китай, които миналото лято произведоха по-малко енергия. Безветрие и голяма част от ветрогенераторите на възобновяема енергия в Германия, дадоха по-малко резултати. Така лятото на 2021 г. ни показа, че природата може да бъде непрескочим фактор, влияещ на икономиката", коментира проф. Балтов.

По думите му, ограничаването на доставките от Русия на природен газ също даде ясен сигнал. За разлика от класическото гориво, природния газ няма това уникално свойство лесно да бъде пренасян по всякакъв начин и да бъде лесно съхраняван.

"И така хранилищата за природен газ на ЕС в момента са пълни, но реално това не решава проблема. Но отново ни показа зависимостта от климата. Топла есен и цените се стапят.

Но също ни напомня за варианта, който е отговор

част от възможните източници на възобновяема енергия да бъдат активирани, а също и компенсирани. Например, в сухите години с малко вятър, има повече слънчева енергия", разяснява ректорът на БСУ.

Според него извод с ефект ще бъде съхранението на енергията от възобновяемите енергийни източници.

"Проблемът, пред който в момента сме изправени са климатичните промени. Тази година бяхме свидетели на измененията, които придобиват все по-сериозен характер и мащаб, въздействащ върху световната икономика".

Цялата тема можете да чуете от проф. д-р Милен Балтов в звуковия файл: