Банките играят ключова роля в икономиката, като предоставят финансови услуги като заеми, спестовни сметки и възможности за инвестиции. Въпреки това, както всеки друг бизнес, банките също могат да фалират, което води до опустошителни последици за техните клиенти, служители и икономиката като цяло.

Финансова инжекция: Големи американски банки наливат 30 милиарда долара във First Republic

Какви са причните за фалита на банките?

Икономически спадове:

Банките са чувствителни към икономическите спадове, тъй като разчитат на стабилността на финансовото състояние на своите клиенти. Когато настъпи рецесия, хората могат да загубят работата си, предприятията могат да спрат работа, а заемите могат да останат неизплатени. Това може да доведе до увеличаване на броя на просрочените кредити, което може пък да доведе до значителна загуба на приходи за банките.

Без данъчни облекчения, по-сурови глоби и контрол над длъжниците: Какво предвижда МФ?

Освен това намаляването на общата икономическа активност води до спад в цените на активите и банките могат да останат с безполезни или неликвидни активи, които не могат да бъдат продадени. Това може допълнително да допринесе за тяхната неплатежоспособност.

Костов: Докладът на министъра на финансите е написан от политик

Лошо управление:

Друга причина за фалита на банките е лошото управление. Банките, които не разполагат с подходящи системи за управление на риска, или тези, които се занимават с рискови бизнес практики, са по-склонни към фалит. Например, ако банката отпуска твърде много кредити на кредитополучатели, които не отговарят на нейните критерии, или ако не разполага с достатъчно капитал, за да поеме потенциалните загуби, тя е изложена на риск да фалира.

Освен това банките, които инвестират в спекулативни начинания или проекти, които не генерират достатъчно приходи, може да се окажат неспособни да изпълняват финансовите си задължения, което да доведе до фалит.

Сривът на Silicon Valley Bank има ”ограничено” въздействие върху ЕС

Измама и неправомерно поведение:

Банките, които участват в измамни дейности или неправомерни действия, също са изложени на риск от банкрут. Измамните дейности могат да включват присвояване, търговия с вътрешна информация или пране на пари. Тези дейности могат да доведат до значителна загуба на приходи за банките и в крайна сметка могат да доведат до фалит.

Регулаторни въпроси:

Банките са обект на регулации и са длъжни да ги спазват. Неспазването на разпоредбите може да доведе до глоби, съдебни действия или дори отнемане на банковия им лиценз. Например банка, която не поддържа адекватни капиталови резерви или която не докладва адекватно финансовите си дейности, може да бъде изправена пред регулаторни действия, които могат да доведат до фалит.

Шефове във фалиралата SVB продали акции за $84 млн. през последните 2 г.

Проблеми на киберсигурността:

Банките са уязвими и от киберзаплахи, които могат да доведат до значителни загуби. Кибератаките срещу банките могат да доведат до нарушаване на сигурността на данните, кражба на средства или дори до спиране на дейността им. Банките, които не инвестират в адекватни мерки за киберсигурност, могат да бъдат изложени на риск от фалит.

Lehman Brothers (САЩ):

Защо банките фалират

Lehman Brothers е глобална компания за финансови услуги, която фалира през 2008 г., което доведе до световната финансова криза. Фалитът на банката се дължеше на експозицията ѝ към пазара на високорискови ипотечни кредити, а това доведе до значителни загуби. Освен това банката имаше значителен дълг, който не беше в състояние да изплати. Фалитът на "Леман Брадърс" доведе до верижен ефект, като много други банки също фалираха или се наложи да бъдат спасявани.

Финансист пред Дарик: Не може да се говори за най-големия банков срив в САЩ

Banco Espirito Santo (Португалия):

Защо банките фалират

Banco Espirito Santo е португалска банка, която фалира през 2014 г. Фалитът на банката се дължеше на експозицията ѝ към бизнеса на семейство Еспирито Санто, което имаше финансови проблеми. Освен това банката е имала значителен обем лоши кредити, които не е могла да възстанови. Фалитът на Banco Espirito Santo доведе до значителна загуба на доверие в португалската банкова система.

Корпоративна търговска банка (България):

Защо банките фалират

Акциите на европейските банки се сринаха

Корпоративна търговска банка (КТБ) е българска банка, която фалира през 2014 г. Фалитът на банката се дължеше на измами и лошо управление, включително отпускане на заеми на дружества, свързани с мажоритарния акционер на банката, без подходящо обезпечение. Активите на банката също са били завишени, а финансовите ѝ отчети не са били точни, което е довело до нейната несъстоятелност. Българското правителство трябваше да се намеси и да поеме част от задълженията на банката, което доведе до загуба на доверие в банковата система на страната.

Научени уроци:

Фалитът на банките може да има комплексни последици, които да засегнат не само клиентите и служителите на банката, но и икономиката като цяло. От съществено значение е да се извлекат поуки от провалите на банки в миналото и да се предприемат мерки за предотвратяване на подобни икономически трусове в бъдеще. Някои от уроците, които могат да бъдат извлечени от фалиралите банки, включват:

Банкери на съд в Цюрих, обвинени в подпомагане на човек, известен като „портфейла на Путин“

  • Правилно управление на риска:

Банките трябва да разполагат с подходящи системи за управление на риска, за да идентифицират и намалят потенциалните кризи. Това включва провеждане на подходящи кредитни политики, наблюдение на финансовото състояние на кредитополучателите и поддържане на адекватни капиталови резерви за покриване на потенциални загуби.

  • Спазване на нормативната уредба:

Банките трябва да спазват нормативните изисквания и да поддържат точни финансови отчети. Това включва наличието на подходящи механизми за вътрешен контрол, поддържането на адекватни капиталови резерви и спазването на разпоредбите за борба с изпирането на пари.

Какво представляват облигациите?

  • Прозрачност:

Банките трябва да бъдат прозрачни в дейността си и да предоставят точни и навременни финансови отчети. Това спомага за изграждането на доверие у клиентите и инвеститорите, което е от съществено значение за стабилността на банковата система.

Банките са съществена част от икономиката, но те също могат да се сриват, което води до значителни последици. Банките могат да изпаднат в несъстоятелност поради икономически спадове, лошо управление, измами и неправомерни действия, регулаторни проблеми и проблеми с киберсигурността. Изключително важно е да се поучим от провалите на банките в миналото и да предприемем мерки за предотвратяване на подобни провали в бъдеще. Като прилагат подходящи системи за управление на риска, спазват нормативните изисквания и са прозрачни в дейността си, банките могат да допринесат за предотвратяване на собствения си фалит и да поддържат стабилността на банковата система.

Снимки: Wikipedia

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Четете актуалните новини за предсрочните парламентарни избори, анализи, коментари и всичко от деня на вота:

Парламентарни избори 2023 - Дарик

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм