Един доклад на Министерство на финансите разбуни духовете тези дни и доведе до чертаенето на мрачни картини и апокалипсис – за падане на валутния борд, заем от МВФ и дори фалит на държавата. Дори се наложи часове, след като части от доклада изтекоха в медиите, финансовият министър Росица Велкова да даде извънредна пресконференция, на която обясни, че държавата не е изправена пред фалит.

МФ: България е заплашена от фалит, има риск за фиксирания курс лев-евро

"Искам да уверя българските граждани, че няма риск от фалит. Държавата не е фалирала и няма риск! Няма риск и за валутния борд. При условие, че ние следваме една дългосрочна фискална политика, която е в рамките на 3%, тези рискове не са налице. Не може това да е фалирала държава, при условие, че ние си плащаме редовно бюджетните плащания, задълженията, пенсиите.

Другата седмица ще платим 3 млрд. дълг. Фискалният резерв, след плащането и погасяването на дълга, ще бъде в диапазон от 10 милиарда, така че това не е фалирала държава и няма тези рискове. Тези рискове са при един сценарий, който тъй като сме служебно правителство, ние не трябва да променяме и да правим политика, но в случая предлагаме мерки, за да осигурим фискална стабилност и да се осигурят всички плащания при дефицит от 3%", обясни днес, 16 март по БНТ Росица Велкова.

Росица Велкова: Държавата не е изправена пред фалит

За какво всъщност става въпрос? 

Министерство на финансите трябва да разработи и предложи бюджет за тази година, тъй като такъв няма. В момента е в сила удълженият бюджет за миналата година, защото служебното правителство не внесе нов, а последното Народно събрание реши да удължи действието на стария.

Сега Министерство на финансите обяви, че започва процедура по изготвяне на бюджет за 2023 г. Всъщност докладът на министър Росица Велкова е просто опипване на почвата и показване на ситуацията в икономиката ни към момента. Това показва и името му – „за одобряване на параметри, допускания  и мерки за разработване на проект на Закон за държавния бюджет на България за 2023 г., актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 г.-2025 г. като мотиви към него и бюджетна прогноза за 2024 г.-2026 г.” 

Йотова: България не е пред фалит, няма нужда от нов заем от МВФ

Какво всъщност се казва в доклада, с който darik.bg разполага:

Разчетите на Министерство на финансите показват, че ако се запази действието на приетите през миналата година политики и фискалните ефекти от тях, целогодишният ефект за 2023 г. предполага значително влошаване на бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” в размер на 6,9 на сто от БВП, за което Министерство на финансите сигнализира още от август месец. 

Според ведомството причините за това са няколко:

  • въведените данъчни облекчения и намалените данъчни ставки, които имат отрицателно отражение върху бюджетните приходи;
  • увеличението на постоянните разходи – като например пенсии, социални разходи и възнаграждения;
  • нереализираните европейски  и национални инвестиционни програми. 

Любомир Дацов по Дарик: Никъде в доклада на МФ не пише за фалит

Всички тези причини ще доведат до увеличение на дефицита в порядъка на 6-7% от БВП, показват сметките на финансовото министерство.

При тези параметри, без предприемането на консолидиращи мерки, се очертават следните рискове:

  • Сериозно се влошава в средносрочен план поддържаната фискална устойчивост;
  • Променя се структурата на разходите в полза на постоянните разходи за социални плащания и възнаграждения  и липса на гъвкавост за отпадане на действащи и реализиране на нови политики и програми;
  • Увеличава се рискът от включване на страната ни в процедура на прекомерен бюджетен дефицит още на база прогнози за нарушаване на фискални правила, което поражда задължения за предприемане на незабавни, коригиращи мерки, неизпълнението на които може да доведе до санкции от ЕК, в това число спиране на част или всички ангажименти по Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Отлагане за неопределено време присъединяването на страната към еврозоната или поставяне на условия за промяна на фиксирания към настоящия момент курс на лева към еврото;
  • Вероятност за влошаване на кредитния рейтинг на страната;
  • Повишаване на цената на дълговото финансиране и затруднения при емитиране на външни и вътрешни заеми, което ще създаде ликвидни проблеми за финансиране на бюджетните разходи, както и ще доведе до значително повишаване на лихвените разходи за обслужване на дълга. При този сценарий може да се наложи страната ни да ползва заем от МВФ, който също ще наложи рестриктивни фискални изисквания като условия за предоставянето на заема;
  • При запазване на  очертаните негативни тенденции за дефицита се увеличава възможността с ускорени темпове да се приближим към горните граници на дълговия критерий от 60% от БВП”, пише в документа. 

Икономист по Дарик: Валутният борд е стабилен, проблемът е, че няма бюджет

За да не се стигне до тези резултати, от ведомството на Росица Велкова посочват, че са идентифицирали възможни мерки в приходната и разходната част на бюджета, с които да се осигури фискалната устойчивост и запазване на Маастрихтските критерии. 

„Следва да се има предвид, че част от мерките са неотложни и непопулярни, като в приходната част засягат мерки в областта на данъчната политика – отпадане на намалени ставки за ДДС и акцизи, увеличаване на акцизните ставки за електронните цигари и други тютюневи изделия, облагане на свръхпечалбите и засилване на фискалния контрол, определяне на 100% дивидент за държавата от държавните предприятия и т.н.”, признава министър Велкова. 

Ресторантьори настояват за запазване на ДДС за заведенията

В частта на разходите една от мерките е замразяване на политиката по доходите, с изключение на ръста на минималната работна заплата, съгласно правилата на Кодекса на труда. „По този начин ще се осигурят средства за осъвременяване на пенсиите съгласно Кодекса за социално осигуряване”, аргументират се от Министерство на финансите. 

На втория етап от бюджетната процедура за 2024 г. първостепенните разпоредители с бюджет – министерствата, при подготовката на проектобюджетите ще отразят в прогнозите си за периода 2024 г.-2026 г. ефекта от минималната работна заплата, като за целта е предвиден буфер в централния бюджет.

Няма причина за промяна на курса лев/евро, увери БНБ

Затова те трябва да намалят разходите си за издръжка и капиталовите разходи с не по-малко от 10 на сто, се препоръчва в доклада. Трябва да се забрани преструктуриране на одобрените капиталови разходи и да се определи по-висок лимит за поемане на дълг с цел осигуряване на достатъчна ликвидност през 2023 г., в случай на настъпване на неблагоприятни обстоятелства. 

Според министър Велкова резултатът от мерките ще бъде поддържане на бюджетен дефицит до 3 на сто от БВП.

Ева Мария Попчева: С въвеждане на еврото ще има много повече инвестиции в България

От документа става ясно, че някои от министерствата приемат предложените промени без забележки като например Министерството на здравеопазването, на електронното управление, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта и на икономиката.

Според Министерство на образованието обаче отпадането на намалените данъчни ставки за ДДС и акцизи ще доведат до увеличаване на цената на крайните потребители, което ще се отрази негативно върху финансовата стабилност на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на държавните висши училища и на научните институти.

Сривът на Silicon Valley Bank има ”ограничено” въздействие върху ЕС

Ако не бъде удължено след 1 юли действието на прилаганата към момента по-ниска данъчна ставка за ДДС за доставка на централно отопление и на природен газ, то за много от образователните институции съществува риск от невъзможност да си плащат разходите за отопление, което може да доведе през последното тримесечие на 2023 г. до преустановяване на присъствения учебен процес, посочват от МОН.

Според ведомството отмяната на нулевата ставка за ДДС за доставките хляб и брашно и произтичащото от това увеличение на цените на хранителните продукти, в детските градини и училищата ще възникне недостиг на средства за хранене на децата. Ако това се случи, от МОН настояват да се увеличи издръжката за един ученик в делегираните бюджети. Според други министерства, като това на отбраната и вътрешните работи, намаляването с 10%  на разходите на ведомствата ще възпрепятства нормалното им функциониране.  

Какво представляват облигациите?

Всички тези идеи, представени от Министерство на финансите, тепърва трябва да добият завършен и официален вид. Предстои и министерството да публикува за обществено обсъждане идеите за промени в данъчните закони.

От обявеното от министъра става ясно, че е заложено еднократно облагане на свръхпечалбата за всички предприятия, като свръхпечалбата ще бъде изчислена според европейски регламент - осредняват се печалбите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., увеличават се с 20% и се съпоставят с реализираната печалба за 2022 г., а върху разликата се начислява 33% данък. Плащането се предлага да е чрез авансови вноски от 1 юли всеки месец, а изравняващата вноска да се прави през 2024 г.

Всичко за еврото: Вие питате, БНБ отговаря

Предвижда се още тол таксите и концесионните такси да се актуализират с инфлацията. 

Проектът за бюджет трябва да бъде съгласуван и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, а и синдикатите, и работодателите вече се обявиха против по-голяма част от тях. След това проектът на бюджет трябва да влезе за обсъждане в Народното събрание, където дори да се гласува, ще претърпи сериозни корекции. А че трябва да намалим разходите, са категорични всички икономисти. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Четете актуалните новини за предсрочните парламентарни избори, анализи, коментари и всичко от деня на вота:

Парламентарни избори 2023 - Дарик

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм