Все повече българи искат да излязат в пенсия, възползвайки се от възможностите за ранно пенсиониране. Данни на НОИ показват, че през миналата година има увеличение на хората, избрали да приключат трудовата си дейност, както при тези, които изпълняват условията за пенсиониране, така и на тези, на които не им стига стаж или възраст.

Най-малко пари взимаме за първите 3 дни от болничния

Новите пенсионери с пенсии от държавното обществено осигуряване са 97 590 през 2022 г., като те са с с 326 (10,6%) повече спрямо 2021 г. Лични пенсии са получили 81 431 пенсионери, с 8 495 (11,6%) повече спрямо предходната година, а наследствени - 16 159 човека или с 831 повече за година. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 52 884 човека или на 64,9% от всички. Така на практика от 2019 г. за пръв път има ръст при новите пенсионери, които тогава са били 76 919, а през следващите две години броят им намалява до близо 73 000 годишно.

Драстична разлика в увеличението на пенсиите

През миналата година, за да се пенсионират, жените трябваше да имат навършена 61 години и 10 месеца и придобит осигурителен стаж не по-малко от 36 години и 2 месеца. За мъжете пък изискването беше навършени 64 години и 5 месеца и стаж не по-малко от 39 години и 2 месеца. За тази година и двата показателя вече са по-високи. Така жените трябва да имат навършени 62 години и 36 години и 4 месеца стаж, а мъжете – навършени 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж. За 2024 г. възрастта и стажът за пенсия за жените растат с още 2 месеца, а за мъжете възрастта се повишава с 1 месец, а стажът става 39 години и 6 месеца.

Безработни взимат над 1880 лева на месец

За да имате право на пенсия, трябва да изпълните и двете условия за стаж и възраст. Хората, успели да изпълнят и двете условия и пенсионирали се през миналата година, са 26 524 или 50,2% от всички нови пенсионери. Броят им през тази година е с 2 012 (8,2%) по-висок от броя излезлите в пенсия през 2021 г.

Как да си прехвърлите втората пенсия в НОИ

Хората, които не са придобили изискуемия за право на пенсия по горепосочения ред осигурителен стаж, също могат да го направят и получават т. нар. „пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен стаж“. При нея е достатъчно човек да има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж и да е навършил необходимата по-висока възраст. За 2022 г. тя е 66 години и 10 месеца. Техният брой също се увеличава, като една от причините е именно повишаването всяка година на изискуемия стаж за пенсия. Освен това хората в предпенсионна възраст все по-трудно намират работа и успяват да продължат осигуряването си.

Как да се пенсионираме

Броят на пенсионерите с лични пенсии, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2022 г. е 12 043 или със 749 повече спрямо 2021 г., а средният им осигурителен стаж е 22,6 години.

Освен при недостигащ стаж Кодексът за социално осигуряване дава възможност на хората за ранно пенсиониране. Това обаче може да стане не по-рано от 1 година преди навършване на възрастта за пенсия. През 2022 г. от посочената разпоредба могат да се възползват хората, навършили 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 5 месеца за мъжете с наличен осигурителен стаж 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете.

10 начина да си намалите данъците

Тази пенсия обаче се определя и изплаща в намален размер пожизнено. Пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението. Размерът на намалението е 0,4 на сто за всеки месец, включително и непълен, който не достига на лицето до навършване на възрастта му. Процентът на намалението не се променя и когато пенсията бъде преизчислена с допълнителен осигурителен стаж, положен след пенсионирането. Лице, на което е отпусната ранна пенсия, няма право на пълна за стаж и възраст.

За какво ни дължат пари върху заплатата

През 2022 г. такава намалена пенсия са получили 7 232 човека, с недостигащи средно 10,4 месеца до навършване на нужната възраст. Техният дял е 13,7 на сто от новите пенсионери, като делът им расте спрямо 2021 г., когато е бил 12,2%. Сериозно е и увеличението на хората избрали ранно пенсиониране - с 1 338 или с 22,7 на сто спрямо 2021 г.

Увеличават се и хората, работили в системата на отбраната и полицията, които са излезли в пенсия. Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, е 836 или 1,6% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Те са с 261 (45,4%) повече в сравнение с 2021 г. За да се пенсионират през 2022 г. хората от тези сектори трябва да отговарят на следните изисквания– навършена възраст 53 години и 10 месеца и наличие на не по-малко от 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) трябва да е стаж, положен в специалните ведомства от изброените алинеи на чл. 69 от КСО.

Как ще получаваме пенсии и заплати в евро

През 2022 г. на 12 лица са отпуснати пенсии по чл.69а от КСО, което е с 2 пенсии по-малко в сравнение с 2021 г. Това са пенсии на хора, работили като балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации.

Пенсионерите с пенсии за ранно пенсиониране на хората, работили при условията на първа и втора категория труд, са 6 237. Броят им се е увеличил със 168 (2,8%) спрямо предходната година. Техният дял е 11,8 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст и той намалява спрямо 2021 г.

Масово пенсионерите взимат до 700 лева на месец

24 149 са новите пенсионери с инвалидни пенсии поради общо заболяване, показват още данните на НОИ. Или такава е всяка трета новоотпусната пенсия, като делът им расте спрямо 2021 г., когато новите инвалидни пенсии са били 28,5% от всички. Спрямо предходната година има увеличение и на броя на хората с инвалидни пенсии с 3 395 (16,4%). Пенсионерите с новоотпуснати лични първи пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест през 2022 г. са 76, което е с 10 (15,2%) повече в сравнение с 2021 г.

Каква вдовишка добавка получават пенсионерите

Нетрудови пенсии

През 2022 г. пенсии, несвързани с трудова дейност, които са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 4 322 човека или с 564 (15%) повече в сравнение с 2021 година. Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 3 281. Те заемат най-голям дял – 75,9% от всички. Спрямо 2021 г. броят им се е увеличил с 484 или със 17,3%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати още: 1 пенсия за военна инвалидност, 6 персонални пенсии по чл. 92 от КСО, или с 5 ( 45,5%) по-малко от миналата година и 1 034 социални пенсии за старост, които са с 86 ( 9,1%) повече от 2021 г.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Четете актуалните новини за предсрочните парламентарни избори, анализи, коментари и всичко от деня на вота:

Парламентарни избори 2023 - Дарик

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм