Намаляват хората, които се отказват от втората си пенсия и прехвърлят натрупаните си пари в частния фонд обратно в държавното обществено осигуряване. През миналата година 137,35 млн. лева, натрупани в универсалните пенсионни фондове, са били прехвърлени в Сребърния фонд, показват данните от Годишния отчет за дейността му. Прехвърлената сума е доста по-малка от пика през 2021 г., когато обратно в Държавното обществено осигуряване са прехвърлени 224,41 млн. лева, което са направили над 32 000 души. Една от причините е, че до средата на 2021 г. имаше гратисен период за прехвърляне на втора пенсия в Сребърния фонд за жените, родени между 1960 и 1964 г., които са изпуснали сроковете.

550 хил. пенсионери вече взимат над минималната заплата

Родените след 1960 г., които задължително се осигуряват и за втора пенсия, имат право да преместят парите си от частния фонд и да получават само една пенсия от НОИ. Тогава сумата, натрупана в партидите им, се прехвърля в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, известен като Сребърния фонд. А след това, когато този човек започне да получава държавна пенсия, прехвърлят средствата от Сребърния фонд във фонд “Пенсии” на ДОО.

Как да се пенсионираме

Хората местят парите си за втора пенсия, защото смятат, че така ще взимат по-голяма държавна пенсия, тъй като понякога две пенсии се оказват по-малко от една. Причината е, че държавната им пенсия се намалява заради това, че част от вноската им за пенсия отива в частните фондове.

В момента държавната пенсия се намалява с около 9 на сто, но този процент ще расте през следващите години. Според разчетите към 2031 г. намалението на държавната пенсия за хората, които получават втора пенсия, ще надхвърли 15%, а към 2036 г. ще достигне 19%. След 2040 г. намалението на държавната пенсия ще надхвърли 20%, а след 2050 г. ще се задържи на нива около 25 на сто.

Хората си искат бързо парите за втора пенсия

Според експерти хората, които ще получават минимална пенсия, няма смисъл да прехвърлят парите си от частния фонд в НОИ. Причината е, че минималната пенсия е гарантирана и така те ще вземат допълнително пари от универсалния фонд. Най-добре сметка дали две пенсии ще са повече от една можем да направим, когато реално ни предстои да се пенсионираме, съветват експертите.

Прехвърлянето на парите за втора пенсия обратно в НОИ не може да стане по всяко време. За това има разписани срокове - от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. човек ще може да промени осигуряването си до 1 година преди навършване на възрастта за пенсиониране. От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. срокът се удължава на 2 г. преди пенсиониране, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. става 3 години.

Как да изберете пенсионен фонд за втора пенсия

От 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. можем да преместим парите си в НОИ 4 години преди навършване на възрастта за пенсиониране., а след 1 януари 2038 г. срокът става 5 години.

Как да си прехвърлите втора пенсия

За да преместите парите си, натрупани в партида в Универсален пенсионен фонд обратно в Държавното обществено осигуряване, трябва да подадете „Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“ по утвърден образец.

Все по-скъпо излиза да се пенсионираме

Заявлението може де се подаде по няколко начина:

  • В офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице - лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) на осигуреното лице, чрез Портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП): https://inetdec.nra.bg.

За да бъде услугата достъпна по електронен път с КЕП, следва да е подадено Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП.

Българи платиха над 16 млн. лева, за да си купят стаж за пенсия

При подаване на заявлението по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с входящ номер, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на заявлението. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Заявление за избор за промяна на осигуряване“⇒ „Заявление за избор за промяна на осигуряване на основание чл.4б от КСО“⇒ „Справки“.

Когато заявлението е отхвърлено, в съобщението се изписва конкретната причина за това.

Преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери

Ако заявлението е прието, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване ще започнат да се превеждат във фонд „Пенсии“ на Национален осигурителен институт от първо число на месеца следващ месеца, през който е подадено.

Смяна на пенсионния фонд

Освен в НОИ, хората могат да преместят парите си за втора пенсия от един фонд в друг. Последните данни на Комисията за финансов надзор показаха, че близо 330 000 човека са преместили парите си за втора пенсия през миналата година или това са 8,5 на сто от хората, осигурени в универсалните пенсионни фондове. За промяна на универсалния пенсионен фонд през цялата 2022 г. са подадени 404 748 заявления, но 65 585 от тях е получен отказ да преместят парите си или това са 16,2%. Осигурено лице, подало заявление за промяна на участие и прехвърляне на средства, може да получи отказ за разглеждане на заявление, когато заявлението не е попълнено в съответствие с изискванията, определени в наредба на Комисията за финансов надзор. При разглеждане на заявлението, лицето може да получи и отказ за промяна на участие и прехвърляне на средства, когато не са изпълнени условията за промяна на участие и прехвърляне на средства, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване, уточняват от КФН.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм