С навлизането на интернет в края на 20-и век, светът започва с бързи темпове да приема изцяло нов облик. Освен интеграцията му в много от работните процеси по света, хората започват постепенно да прекарват все повече и повече време в интернет, превръщайки го в хегемона, който е станал в наши дни. 

В забързания живот, който водим днес, използването на интернет ни позволява да извършваме разнообразни действия като търсене и откриване на информация, контактуване с близки и роднини, онлайн пазаруване и др. много по-ефикасно, преодолявайки границите на времето и пространството. Можем да се убедим в това и по данните, синтезирани от НСИ през 2022 година. Там отчетливо се открояват шест на брой основни функции на използване на интернет - комуникация, достъп до информация, обществено участие, забавление, е-здравеопазване и други услуги.

Независимо голямото разнообразие от дейности, които интернет пространството предлага, то можем да видим, че комуникацията в социалните мрежи чрез употреба на социални платформи се нареждат на първо място в класацията на българските интернет потребители. 

Именно тук се заражда и въпросът - какво всъщност представляват понятията „социални медии” и „социални мрежи” и има ли реално някакви разлики между тях? В съвременния свят те стават по-скоро свободно заменяеми нарицателни за мястото, където много хора по света прекарват по-голяма част от времето си. Причината за това е поради голямото сходство помежду им, в теоретичната им неизясненост, както и заради различния начин, по който се гледа на тях – като на канали за създаване на съдържание и контакти или като на информационни източници. Ето защо е важно да разграничим двете понятия, като дадем съответно дефиниции за тях.

Социалните медии са нов комуникационен канал, който е близък по значение до традиционните медии, но се различава по фундамента „функции и услуги“ от тях. Ако в традиционните медии потребителите само приемат насрещната информация, то в рамките на социалните медии тази информация се води в уеб базираните среди и мобилни технологии, превръщащи цялата форма на приемане и предаване на информация под формата на диалог.

Социалните мрежи от друга страна позволяват на хората да общуват помежду си по двупосочен симетричен или асиметричен начин, като споделят информация. Основният проблем е, че социалната мрежа няма никаква добавена стойност, докато към нея не се присъединят някакви участници, а участниците искат да се присъединят само когато социалната мрежа има някаква стойност.

Редно е все пак да отбележим, че понятията по своята същност може да са много различни, но от друга страна по своята функционалност вървят ръка за ръка. Социалните мрежи се състоят от множество общности, които „пребивават“ в различните социални медии и продължават да се развиват и увеличават. Вследствие на това можем да съдим, че социалните мрежи са част от социалните медии.

След като вече стана ясно какво дефинираме като социални медии и социални мрежи е редно да кажем и какви са перспективите пред тях за настоящата 2024 година. От една страна, ентусиастите гледат на социалните медии като мощни инструменти за свързване на хора от различни географски места, за насърчаване на глобалната комуникация и бързото разпространение на информация. Платформи като Facebook, X (Twitte) и Instagram служат като динамични пространства, където потребителите могат да изразяват себе си, споделят свои преживявания и се ангажират в смислени дискусии. Те са станали неразделна част от съвременния живот, влияейки начина, по който консумираме новини, формираме мнения и изграждаме виртуални общности.

Въпреки това различните гледни точки подчертават и недостатъците и загриженостите, свързани със социалните медии. Критиците твърдят, че тези платформи могат да спомогнат за разпространението на дезинформация, да създават медиен шум и да допринесат за разрушаването на личната неприкосновеност. Зависимостта от социалните медии, заедно с проблемите като киберпрестъпленията и отрицателното влияние върху психичното здраве, подлага на съмнение общественото благосъстояние в дигиталната епоха. 

Загриженостите относно защитата на данните и манипулациите на общественото мнение чрез насочено съдържание предизвикват дебати относно етичните аспекти на използването на социалните медии. Така че перспективите към социалните медии включват както техния положителен потенциал за свързаност и изразяване, така и предизвикателствата и рисковете, които те представляват за индивидите и обществата.

Автор: Емануел Тонев
 

*Източник: https://www.nsi.bg/bg/content/2822/лица-използващи-интернет-за-лични-цели 

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм