Арменската общност в Бургас – от първите данни за пристанището, храмът, който е носел различни имена преди настоящото „Сурп Хач“ /Свети Кръст“/ до училището на мястото на сегашното „П.Р. Славейков“ и първите образовани дами – тази тема избра Мико Иванов за своята рубрика „Старият Бургас“ по Дарик Югоизток.

Сред любопитните подробности, които осветляват по спора това ли е най-старата църква в града, изникват и сведения за ролята на духовниците в нея.

По думите на историографа, писател и художник, арменската църква е съвместявала много функции.

Един храм за черковните служби, за обществените спорове, дори за изпълняването на присъди, а също и за всяка връзка с малкия свят вътре и за този, извън пределите на Бургас.

„Дори писмата са се изпращали до църквата и от там са стигали до своите получатели“, разказва Митко Иванов.

За яркия цвят на арменците в пъстрата картина от етнорелигиозни общности в Бургас, чуйте повече в звуковия файл от Митко Иванов: