Данъчната кампания за 2023 г. стартира на 10 януари, напомня Darik Business Review. От тази дата започва подаването на декларациите за доходите на физическите лица.

Как да се възползвате от по-високите данъчни облекчения за деца?

Какво представлява годишната данъчна декларация?

С този документ сами декларираме дължимия от нас данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, придобити през предходната година. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%.

Как да изчислим каква пенсия ще получаваме на старини?

Кой подава данъчна декларация?

Данъчна декларация е задължен да подава всеки, който през предходната година е:

  • получил доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
  • иска да ползва данъчни облекчения;
  • е плащал патентен данък;
  • има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач;
  • е дал или получил заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
  • притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;
  • е придобил доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък. 

Нови удръжки при запор на пенсия и заплата

Например, ако получавате доходи от наем или от продажба на имущество - акции, дялови участия и т. н., трябва да подадете данъчна декларация.

Ако искате да ползвате данъчното облекчение за млади семейства, дори и имате само доходи по трудов договор, също трябва да подадете този документ.

За какво ни дължат пари върху заплатата

Кой не подава данъчна декларация?

Не се подава годишна данъчна декларация за доходи, които са обложени с окончателен данък. Например - доходи от лихви по банкови сметки от България. Не сте задължени да подавате този документи и ако получавате само доходи от трудов договор, както и за необлагаеми доходи.

Как да подам данъчната си декларация?

Това може да се случи по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП), по пощата с обратна разписка или входящ номер и в офиса на НАП по постоянен адрес.

Плащат повече за болничен в София и Стара Загора

От къде да взема непопълнената данъчна декларация?

Можете да я изтеглите от интернет страницата на НАП или да я вземете от всеки офис на приходната агенция.

Какво е предварително попълнена данъчна декларация?

След като работодателите подадат данните си за 2022 г. към НАП, в началото на март приходната агенция пуска е-услугата за достъп до предварително попълнената декларация за доходите.

Кога може да получим 6 заплати при пенсиониране

Ве нея са вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Тя се подава онлайн с ПИК или електронен подпис.

Какъв е срокът за подаване на данъчната декларация?

Декларацията се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът. През 2023 г. крайният срок е 2 май - първият работен ден след 30 април.

Могат ли да ви запорират цялата заплата или пенсия

За да се възползвате от 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане, трябва да подадете документа до 31 март.  

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм