Има ли достатъчно пари в бюджета, за да се увеличат пенсиите от 1 юли по швейцарското правило, или се налага това повишение да бъде отложено за октомври, или направо за следващата година? Такива предложения се видяха в бюджетната прогноза, която оповести Министерство на финансите.

Как да получавате две пенсии до живот

Данните на държавното обществено осигуряване показват, че за миналата година разходите за пенсии възлизат на над 15,634 млрд. лева и са най-голямото перо в бюджета на ДОО. Освен тях пенсиите, които са за сметка на държавния бюджет, където влизат пенсии за военна и гражданска инвалидност, социални пенсии, пенсии за особени заслуги и др., възлизат на още над 255 млн. лева. В същото време сумата, постъпила в държавното обществено осигуряване от осигурителните вноски за миналата година, възлиза на 9,84 млрд. лева, показва отчетът за изпълнение на консолидирания бюджет на ДОО за миналата година. 

Кризата засегна парите ни за втора и трета пенсия

От 1 юли обаче предстои ново увеличение на пенсиите по т. нар. швейцарско правило. Според разчетите на Министерство на финансите за осъвременяването на пенсиите за трудова дейност от 1 юли 2023 г. (за отпуснатите до 31 декември на предходната година пенсии), за увеличаване на минималните им размери, както и за увеличението на пенсиите, несвързани с трудова дейност, ще са нужни 1,147 млрд. лева.

Бум на разпорежданията за запор на пенсии

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст трябва да стане 523,04 лв., максималният размер на получаваните една или повече пенсии да остане 3 400 лв., а социалната пенсия за старост да се повиши на 276,64 лв.

Така средният размер на пенсията на един пенсионер през 2023 г. се предвижда да е 788,10 лв., а средномесечният брой пенсионери – 2,026 милиона.

Кризата засегна парите ни за втора и трета пенсия

Така общо разходите за всички видове пенсии и добавки, без капиталовия трансфер за прехвърляне на пенсионни права, се планира да бъдат 19,163 млрд. лева. 

От Министерство на финансите изчисляват, че при тези показатели през следващата година се очертава недостиг по няколко пера в бюджета на ДОО. Във Фонд “Пенсии” – недостигът се очаква да бъде 9,955 млрд. лева. Във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” – недостиг от 351,6 млн. лв., във Фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” - недостиг от 0,02 млн. лв. Във Фонд “Трудова злополука и професионална болест” обаче се очаква остатък от 229,4 млн. лв., а в бюджета на НОИ – остатък от 10,327 млрд. лева. Така общият резултат по фондовете и по бюджета на НОИ се балансира на нула.

Всеки трети успява да се пенсионира преди възрастта за пенсия

Според средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на финансите, вече одобрена от Министерски съвет, тази година пенсиите трябва да се повишат с 12 на сто, но през следващите три години увеличението ще бъде с доста по-малък процент. Така  при заложените ръст на средния осигурителен доход и на инфлацията от 1 юли 2024 г. пенсиите трябва да се повишат с 9,6 на сто, през 2025 г. – със 7,6 на сто, а през 2026 г. – с 5,4 но сто.

В периода 2024-2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се очаква да се запази на 3 400 лв. В резултат догодина разходите за пенсии по бюджета на ДОО ще нараснат с 2,145 млрд. лева спрямо разчетите за 2023 г. През 2025 и 2026 г. ръстовете спрямо предходната година ще бъдат съответно с 1,812 млрд. лева и с 1,481 млрд. лева.

Все повече българи бързат да се пенсионират

Положително въздействие за ограничаване нарастването на тези разходи като дял от БВП оказва продължаващото действие на пенсионната реформа, свързана с повишаване на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране за всички категории осигурени лица Увеличението на изискуемите възраст и осигурителен стаж за пенсия се очаква да намали допълнително разходите с 30 млн. лв. годишно през следващите три години, показват сметките на финансовото министерство. 

Освен от осигуровки, в бюджета на ДОО през миналата година са постъпили и 49,26 милиона лева, които са били прехвърлени през миналата година от универсалните пенсионни фондове във Фонд „Пенсии” на НОИ, показват още данните. Това са пари на хора, които се осигуряват задължително за втора пенсия, но са решили да се откажат от втора пенсия и да получават само една цяла пенсия от НОИ. 

Драстична разлика в увеличението на пенсиите

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват нужната по закон възраст за пенсия:

 1. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта нея;
   
 2. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди навършване на възрастта;
   
 3. от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години;
   
 4. от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта;
   
 5. след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години.

Безработни взимат над 1880 лева на месец

Близо 14 млн. лева, натрупани в професионални пенсионни фондове, също са били прехвърлени в НОИ през миналата година. В тези фондове задължително се осигуряват работещите в първа и втора категория труд.

Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, но само ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Тепърва предстои все повече хора да могат да получават втора пенсия, съответно и да вземат решение дали да прехвърлят парите си от частните фондове във Фонд „Пенсии” на НОИ. 

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм