Всеки трети пенсионирал се българин успява да направи това преди да навърши нужната възраст за пенсия. Под законоустановената пенсионна възраст (61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете) миналата година са се пенсионирали 30,2% от новите пенсионери. 

Все пак броят на младите пенсионери намалява, защото през 2021 г такива са били 36 на сто от пенсиониралите се. 

Кога ще изплатят великденската добавка?

Причината за това хората да излязат в пенсия преди да навършат нужната възраст по общия ред е възможността за ранно пенсиониране на работещите при тежки условия на труд, смятат експертите от НОИ. Работилите първа категория труд могат да се пенсионират през тази година на 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете. За полагалите втора категория труд нужната възраст за 2023 г. е навършени 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете. Има, разбира се, и изискване този труд да е полаган поне 10 години за първа категория и поне 15 години за втора. 

65 лева за козунак и 85 стотинки за яйце искат преди Великден

Средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст е 63,76 години. Възрастта им расте спрямо предходната година, когато хората са спирали с трудовата дейност средно на 63,59 години. 

Поне година и половина повече работят хората, трудили се в най-масовата трета категория труд, от тези в другите две. Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно на 62,5 години, а тези при условията на III категория труд – на 64 години, показват данните на НОИ.

Все повече българи бързат да се пенсионират

Отчетено е слабо повишение във възрастта на пенсиониралите се по общия ред, както и на военнослужещите, държавните служители др. Причината е нарастването на възрастта за пенсия, която всяка година се увеличава с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете.

Така например за миналата година нужната възраст за пенсия беше 61 години и 10 месеца за жените, а тази вече е 62 години. От 2024 г. възрастта за пенсиониране става 62 години и 2 месеца. Мъжете миналата година трябваше да имат навършени 64 години и 5 месеца, а през тази – 64 години и 6 месеца. За 2024 година условието за пенсиониране на мъжете е да са навършили 64 години и 7 месеца. 

Драстична разлика в увеличението на пенсиите

Прави впечатление, че през 2022 г. относителният дял на хората над 67-годишна възраст, които поради недостигащ стаж се пенсионират по чл. 68, ал. 3 от КСО, се е увеличил с 1,3 процентни пункта. Същата тенденция се наблюдава и през последните няколко години. Става въпрос за тези, на които не им стига стажът за пенсия по общия ред, но имат поне 15 години действителен стаж. Изискуемата възраст при този вариант се увеличаваше плавно с по два месеца годишно, като достигна 67 години за жените и мъжете през 2023 г. 

Лицата, работили в сектор „Отбрана и сигурност“ и пенсионирали се през 2022 г., са на средна възраст 54,5 години. Средната възраст на новите пенсионери с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване пък е 53,67 години, като за мъжете тя е 54,54 години, а за жените 52,70 години. 

Как да си прехвърлите втората пенсия в НОИ

Както през 2021 г., така и през 2022 г., най-много пенсионирали се са във възрастовата група от 50 до 59 години - 42,1%. Намалява делът на новоотпуснатите пенсии в групата от 60 до 64 години. Докато през 2021 г. той е 22,3%, то година по-късно вече е 21,7%.

Нараства обаче делът на новоотпуснатите пенсии в най-високата възрастова група – през 2021 г. той е 6,4%, а през 2022 г. вече е 7%. Сред причините са както по-високата заболеваемост на населението в по-високите възрастови групи, така и по-трудното изпълняване на условията за пенсиониране по общия ред.

550 хил. пенсионери вече взимат над минималната заплата

Стажът намалява 

Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд на пенсионираните по общия ред, през миналата година е 35,5 години, при 35,7 години за 2021 г. В действителния трудов стаж има незначително намаление - от 34 години на 33,8 години. Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд на пенсионираните през 2022 г. военни и полицаи, е 49,2 години (32,1 години действителен), докато през 2021 г. е бил 49,4 години превърнат и 32,2 години действителен.

Смятат новите пенсии при по-висок осигурителен доход

Хората, получили пенсии за инвалидност, са работили средно по 16,3 години през 2022 г. преди да се пенсионират. Докато през 2021 г. средният им осигурителен стаж е бил 16,2 години. За лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90% той е 17,1 години, а за тези със степен на увреждане от 71 до 90% - 16,7 години.  Хората със степен на увреждане от 50 до 70% са имали средно по 16 години стаж.

Пенсиите масово върху нисък индивидуален коефициент 

Масово новите пенсионери имат индивидуален коефициент от 0,5 до 1, показват още данните на НОИ. Коефициентът представлява съотношението между доходите, върху които човек се е осигурявал  по време на трудовия си стаж, и размера на средната работна заплата за същия период. Колкото по-големи са тези доходи спрямо средното възнаграждение, толкова по-голям ще бъде и индивидуалният коефициент, който участва в определянето на размера на пенсията.

Хората си искат бързо парите за втора пенсия

С коефициент над 4 няма нито един пенсионер през миналата година, а едва 273-ма са с индивидуален коефициент при изчисляване на пенсията от 3 до 4. От тях 215 са мъже, а едва 58 са жени. 

Когато пенсията се отпуска с начална дата след 31.12.2018 г., индивидуалният коефициент се определя от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за времето от 1 януари 2000 г. до пенсионирането. 

Преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери

Важно е да се знае, че за периодите, през които човек се осигурява в универсален пенсионен фонд (УПФ) за втора пенсия, индивидуалният му коефициент, определен до 31 декември 2018 г., се намалява.

От 1 септември 2021 г. при намаляването на индивидуалният коефициент се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

Как да изберете пенсионен фонд за втора пенсия

Освен тази вноска при намаляването на индивидуалният коефициент се вземат предвид и броят на месеците, през които лицето е осигурявано в УПФ, спрямо общата продължителност на осигурителния стаж. Индивидуалният коефициент обаче не се намалява, ако човек реши да си премести парите от универсалния пенсионен фонд обратно в Държавното обществено осигуряване.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Четете актуалните новини за предсрочните парламентарни избори, анализи, коментари и всичко от деня на вота:

Парламентарни избори 2023 - Дарик

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм