Повече българи са със запорирани пенсии през миналата година. Увеличаването на пенсионерите, от чиито пенсии се правят удръжки, се дължи на вдигането на пенсиите през миналата година – веднъж от 1 юли по швейцарското правило и втори път от 1 октомври, когато бяха преизчислени пенсиите за трудова дейност, отпуснати с до 31 декември 2021 г., включително. Преизчисляването беше строго индивидуално за всеки отделен пенсионер и в резултат бяха реално увеличени размерите на пенсиите и добавките на около 45 на сто от хората.

Българската пенсионна система - сред най-добрите в региона

Това обаче доведе и до ръст и на запорите, като общият брой на активните запорни съобщения към края на миналата година, въведени в „Регистър на длъжниците“, е 47 643, обясняват от НОИ. Обработени са 25 201 запора, наложени върху пенсиите по реда на Гражданския процесуален кодекс от държавни и частни съдебни изпълнители. За сравнение през 2019 г. наложените запори са били наполовина - 12 018, а през 2020 и 2021 г. още по-малко – съответно 10 307 и 10 511 запора. Съгласно действащото законодателство принудителното изпълнение може да бъде направено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата, която от април 2022 г. беше увеличена на 710 лева от 650 лв. преди това. На пенсии под този размер не се правят удръжки. Посочените ограничения обаче не важат за удръжки от пенсии, когато става въпрос за издръжка.

Очаква се минималната заплата да надхвърли 1000 лв. за първи път през 2025 г.

Пенсия от чужбина

Все повече българи получават пенсия за работа в чужбина, отчита още НОИ През миналата година НОИ е изплатил на 14 841 пенсионери пенсии по европейски регламенти и международни договори, докато през 2021 г. такава пенсия са взимали 14 158 човека, а през 2020 г. – 13 729 души. Причината за увеличения брой хора, които могат да се похвалят с чужда пенсия е, че все повече българи успяват да изпълнят условията за пенсиониране в страните, в които са работили. От тях близо 5500 са българите с пенсия от Русия, а 1026 са тези с украински пенсии. 134-ма пък взимат пенсия след стаж в Молдова. През 2019 г. 2710 човека са взимали германски пенсии, но от 1 юли 2020 г. пенсиите от Германия вече не се изплащат с посредничеството на НОИ и няма данни колко българи получават такива пенсии.

Кризата засегна парите ни за втора и трета пенсия

Над 27 400 пък са българските пенсионери, които живеят за постоянно в чужбина и получават българските си пенсии там. За последните четири години обаче техният брой плавно намалява, като през 2019 г. те са били близо 28 000 човека. Причината е най-вече намалението на българите с пенсии от НОИ, които живеят в Турция. През миналата година техният брой е 12 592-ма души, а през 2019 г. – близо 14 800 човека.

През миналата година НОИ е подготвил 117 997 разпореждания за прекратяване на пенсии, като най-често те се дават поради смърт на лицето.

Тревожни сигнали за пазара на труда - фирмите не търсят работници

Преизчисляване на пенсиите

Общият брой на постъпилите през 2022 г. заявления, свързани с отпускането и преизчисляването на пенсиите, във всичките 28 териториални поделения на НОИ е 179 771, което е с 30 118 заявления по-малко от 2021 г. Анализът на данните показва, че в сравнение с броя на подадените заявления през 2021 г. се наблюдава увеличение с 3 667 бр. на тези за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Намаление има при заявленията за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с 6 982 бр., лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест с 4 бр. и наследствена пенсия или добавка по от починал съпруг с 10 970 бр., спрямо предходната 2021 г.

Новата услуга на НОИ да преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, но само с положения допълнителен стаж, е довела до близо два пъти намаление на новите заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите. Най-малко работещи пенсионери са поискали да им се актуализират пенсиите в Габрово, където са подадени 3 653 заявления, и Търговище – 3 552 заявления.

Какви пари ни удържат от заплатата и колко взимаме чисто в края на месеца

Намаляват и новите пенсии – както личните, така и наследствените. През миналата са отпуснати общо 187 351 лични и наследствени пенсии, при 178 626 бр. за 2021 г. Изменените през годината пенсии по подадени от лицата заявления и искания са 208 551 бр., а прекратените пенсии са 155 302.

Рекорд на пенсионни записи

Рекорд отчита института в изготвените пенсионни записи през миналата година - 3 344 009 при 556 700 за 2021 г., 749 847 за 2020 г. и 597 466 за 2019 г. С пенсионен запис се изплаща пенсия за минало време, за част от месец или ако е спряна, както и неполучена пенсия от починал пенсионер – на неговите наследници. Причината за повечето издадени записи е вдигането на минималната заплата и изплащането на редица добавки към пенсиите, което води до промяна в размера на удръжките от пенсии/добавки.

Най-малко пари взимаме за първите 3 дни от болничния

Общият брой на наложените през годината удръжки от пенсии/добавки за погасяване на неоснователно изплатени суми от фондовете на държавното обществено осигуряване е 586.

Обработени са 81 916 пенсии за инвалидност на лица, които са били преосвидетелствани от ТЕЛК и са извършени и 49 281 други промени по пенсиите.

През последните две години НОИ управлява бюджет от близо 17 млрд. лв., изплаща пенсиите на над 2 млн. пенсионери, преценява права и изплаща парични обезщетения и помощи на близо 1,5 млн. бенефициенти.

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм