Трудовият стаж след пенсиониране води до минимално увеличение на пенсията, а почти всеки трети изобщо не е получил повишение на месечната сума. Това показват данните на Националния осигурителен институт след последното служебно преизчисляване на пенсиите от 1 април тази година.

От тази дата са били преизчислени 335 932 пенсии, като най-голям е броят на трудовите, при които няма увеличение – 92 234. Причините за това са различни, като липсата на увеличение се дължи най-вече на прекалено малкия допълнително зачетен осигурителен стаж, обясняват експертите от НОИ.

От тези, при които все пак е отчетено нарастване на размера на пенсията, близо 89 000 почти не са го усетили, защото са получили между 1 лв. и 10 лв. отгоре, а само стотинки са взели 4255 възрастни. На 65 765 човека сумата на месец се е повишила с между 10 лв. и 20 лв., а тези, чиито пенсии са нараснали с повече от 20 лв., са едва 36 170 души.

Средно пенсията за стаж и възраст на един работещ пенсионер след преизчислението се е повишила с 13,55 лв., при 10,45 лв. увеличение през миналата година. За тези с инвалидни пенсии нарастването е със 7,29 лв. и е по-малко спрямо това преди година, когато е било над 11 лева.

Един пенсионер може да се похвали с увеличение от 196 лева, заради това, че е продължил да работи, а най-голямата сума при инвалидните пенсии е със 144,21 лв., показват още данните на НОИ. Най-старата преизчислена пенсия пък е отпусната през 1963 г.

Относително висок е броят на пенсионерите - 118 915, на които служебно е зачетен допълнителен осигурителен стаж между 1 и 5 години, а други 28 074 пък са работили по-малко от месец след пенсия.

Въпреки извършеното служебно преизчисляване и увеличаване на действителния размер на пенсията, при 84 862 пенсионери не се отчита промяна в изплащаната сума. Причината е, че те получават или минимална, или пък са ограничени от тавана на пенсиите, който тази година е 3400 лева. При 84 674 пенсии причината е именно, че пенсията им е приравнена на минималната. Все пак техният брой е по-малък спрямо миналата година, когато без увеличение поради тази причина са били 110 338 души. Една от основните причини, на която се дължи този спад, е извършеното преизчисляване от 1 октомври 2022 г., с което във формулата за изчисляване на размера на пенсиите беше взет предвид по-високият процент от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година, уточняват експертите.

Значително е намалял и броят на преизчислените пенсии, чийто действителен размер надхвърля тавана. Припомняме, че от 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2023 г. максималната пенсия беше определена на 3400 лв. В сравнение с 2022 г., когато след извършеното служебно преизчисляване действителният размер на 9195 пенсии е надминал максималния размер, през 2023 г. това се е случило само със 188 пенсии.

По отношение на датата на отпускане на пенсиите, най-голям е броят на служебно преизчислените пенсии, които са отпуснати между 2015 г. и 2022 г. – 209 658. Други 60 942 са отпуснати между 2010 г. и 2014 г. (при 70 546 през предходната година), а, разбираемо, най-малко са тези отпуснати преди 2000 г. – 15 144.

Броят на пенсиите през 2023 г., които са служебно преизчислени за първи път след тяхното отпускане, е 19 219.

Как става преизчисляването

Важно е да се знае, че при служебно преизчислените пенсии се взима предвид само натрупаният допълнително стаж, но не и ръстът на осигурителния доход, ако работещият има такъв. В определени сфери като образованието, здравеопазването или транспорта например, имаше сериозно увеличение на заплатите, което се отрази и на осигурителния доход на заетите в тях, включително и на работещите пенсионери. При тях ръстът на пенсиите е и по-голям. За да се отрази и промяната в осигурителния доход, пенсионерът трябва да подаде заявление, че иска пенсията му да се преизчислява не само с допълнителния стаж, но и с ръста на осигурителния доход.

В Кодекса за социално осигуряване са регламентирани два начина на преизчисляване на пенсията, а именно:

1. служебно - с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване, на пенсията;

2. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителeн стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване, на пенсията.

Пенсията се преизчислява служебно, когато пенсионерът е работил поне един ден през предходната календарна година и не е подал заявление за ежегодно преизчисляване. Това се отнася и за заявленията, подадени в предходни години.

Служебното преизчисляване се извършва от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните за осигурителния стаж, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите - за внесените от тях осигурителни вноски. Тези данни се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и са налични в информационната система на НОИ към 1 март.

При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото ѝ отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г. - средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. Важно е да се знае, че ако след пенсионирането си, съответно – след последното преизчисляване, пенсионерът е работил при условията на първа и/или втора категория труд, стажът се зачита като трета категория.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм