Когато наближи времето за пенсиониране, много хора са изненадани, че всъщност нямат нужния стаж, за да се пенсионират по общите условия. Причината е, че не всеки стаж се определя като осигурителен и се зачита при пенсиониране. В Кодекса за социално осигуряване фигурират три вида стаж – трудов, осигурителен и действителен осигурителен стаж.

Каква е разликата между трудовия и осигурителния стаж

Най-общо казано трудовият стаж е положеният труд по трудов договор, а осигурителният - времето, за което има внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение. В случай че човек работи на трудов договор за работодател, то вноската се поделя между работодателя и работника (удържа се част от трудовото възнаграждение). Сумата се внася в НОИ от работодателя. Ако лицето е самоосигуряващо се обаче, само дължи и внася осигурителните вноски.

Мамят ли със заплатите в обявите за работа

Кое се зачита за осигурителен стаж 

Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, през което човек работи при пълното законоустановено работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия, както и когато лицето е работило при непълно работно време.

Възстановява ли банката откраднатата сума при източване на сметка

Когато възнаграждението, върху което са внесени осигуровки, е по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се зачита пропорционално. 

Същото важи и за самоосигуряващите – за стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски. 

Освен това за стаж при пенсиониране се зачита и времето на обучение за висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Същото важи и за времето на докторантурата. Всеки, на когото не му достига стаж, може да си купи до 5 години, като този стаж се зачита само за пенсиониране. Ако човек вече е закупил периоди на обучение по-малки от 5 години, има право да си внесе осигурителни вноски само за разликата до 5 години.

Поне година повече работим за пенсия

За осигурителен стаж се зачитат и определени периоди, в които нито работодателят, нито работникът са правили вноски. Става въпрос за платения и неплатен отпуск за отглеждане на дете, за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Зачита се и неплатеният отпуск до 30 работни дни през една календарна година, за 2020 г. – се зачитат до 60 работни дни, а за 2021 и 2022 г. - до 90 работни дни през една календарна година. 

За осигурителен стаж се зачита и неотработено време, за което обаче трябва да има осигуряване. Става въпрос за някои редки казуси като времето на незаконно недопускане или отстраняване от работа, или когато човек е отстранен и впоследствие възстановен на работа. За този период обаче се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, върху последното брутно възнаграждение.

Заплатите тръгнаха надолу, само в 4 области средната е над 1700 лева

Същото важи и ако сте били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи. За стаж се признава и времето, през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя, съобразно предписанието на здравните органи. Осигурителният стаж се зачита от категорията труд, по която лицето е работело преди тези случаи.

Ако полагате грижи за лице с определена чужда помощ, също ви се признава осигурителен стаж. Той се зачита на съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицето, полагало грижите, не е било осигурено и не е получавало лична пенсия. При пенсиониране, за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.

Минималната пенсия става 650 лева след 4 години

Мъжете, ходили в казармата, трябва да знаят, че този период също важи при пенсиониране. Както и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" за сметка на държавния бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

Всички тези правила важат, ако решите да се пенсионирате по общия ред. Например, за тази година трябва да имате навършени 62 години и осигурителен стаж от 36 години и 4 месеца за жените и навършени 64 години и 6 месеца за мъжете и 39 години и 4 месеца стаж. За следващата година възрастта за пенсия расте с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а стажът с по два месеца и за двата пола.

Има ли пари за вдигане на пенсиите от 1 юли, или за пръв път то ще се отложи

Действителен осигурителен стаж

Ако обаче решите да се пенсионирате при недостигащ стаж, изискването е да сте навършили по-голяма възраст – 67 години за 2023 г., и да сте положили поне 15 години действителен осигурителен стаж. Според Кодекса за социално осигуряване "действителен стаж" е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски. Така обаче в този действителен стаж не попада например периодът на платените и неплатените отпуски за бременност и раждане и НОИ не зачита този стаж за при отпускане на пенсия. Затова депутати предлагат промяна в кодекса, в която майчинството да бъде включено в действителния стаж. 

Как да получавате две пенсии до живот

Това става повод и за множество жалби и дори дела. В същото време при обжалване на тези решения за отказ на директорите на НОИ да признаят този стаж, съдилищата имат постоянна практика да постановяват решения, признаващи времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст, за действителен осигурителен стаж, посочва омбудсманът Диана Ковачева.

Въпросът относно трудовия стаж е изключително важен, тъй като формира времето на придобиване право за пенсия, а също така и нейният размер. Колкото повече осигурителен стаж набираме през живота си, толкова по-голям размер на пенсията си можем да очакваме.

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм