Данъчните проверяват българи, купили имоти в Гърция и Обединените арабски емирства, както и такива, посочили суми над 100 000 лева в касите си. Това показва годишният отчет за дейността на Националната агенция по приходите за 2022 г., публикуван днес.

През октомври 2022 г. НАП стартира кампания за  физически лица, придобили и/или продали през 2016 г. недвижими имоти, които се намират на територията на Република Гърция. Данъчните се спират на 1 896 човека, като на 767 от тях са възложени ревизии. Контролните производства продължават и през тази година, уточняват от НАП.

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица

Освен за имоти в Гърция, се проверяват и българи, купили такива в ОАЕ – Дубай. През 2022 г. са приключили 18 такива проверки, като в хода им са подадени 6 коригиращи декларации и е съставен един акт за административно нарушение. В резултат на проверките са възложени 4 ревизии, като са приключили 3 от тях. Така собствениците на такива имоти са признали и е трябвало да платят допълнителни данъци в размер на 131 хил. лв.

Данъчните са правили и проверки на лица във връзка с данни, получени по линия на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, като през 2022 г. са приключили 8 проверки, а проверените са признали за данъци на обща стойност 4,52 млн. лева. Приключили са и 11 ревизии с общо допълнително установени задължения от близо 2 млн. лева.

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Собственици на пунктове за годишни технически прегледи, също са били хванати да крият данъци, отчитат от НАП. Заедно със служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и на Министерството на вътрешните работи данъчните са проверили 76 обекта. Към края на годината са приключили 49 проверки, а собствениците са подали 31 коригиращи декларации, с които са декларирани допълнително данъци в размер на 69 хил. лв.

България - на дъното в Европейския съюз по заплащане на труда

Възложени са 12 ревизии, от които през отчетния период са приключили 3 с допълнително установени задължения на обща стойност 101 хил. лева.

Касови наличности

НАП е проверила и лица, посочили в счетоводните си баланси за 2020 г. касови наличности над 100 000 лв. Възложени са 1014 проверки и 5 ревизии на дружества. В резултат са констатирани несъответствия в касовата наличност при 485 лица като стойността на разминаването между документално отразените парични средства в брой към датата на проверката и посочените в счетоводния баланс е 74,213 млн. лева.

Заедно с традиционните платци на данъка от свободни професии като адвокати, нотариуси, консултанти и различни недържавни сдружения се включват и стопански субекти от банковия сектор и административни организации, което е свързано с наемането на служители на граждански договор. През 9 физически лица и при 5 еднолични търговци се наблюдава ръст на внесения данък над 1 млн. лева. Съпоставено с 2021 г., отчетеното увеличение е 38 млн. лева.

Бум на разпорежданията за запор на пенсии

Общо приходите от данъка върху доходите на физическите лица към края на миналата година са 4, 687 млрд. лева или с 470 млн. лв. повече в сравнение с тези за 2021 година.

В кои сектори работещите плащат най-големи данъци

В секторите, в които хората получават най-високи заплати, съответно плащат и най-високи данъци. Данните на НАП показват, че най-големите платци на данък върху доходите на физически лица от трудови договори са работещите в сектор „Създаване и разпространение на информационни творчески продукти“, където се включват и работещите в ИТ сектора. Следват служителите в „Далекосъобщения“, „Комуникации и съобщения“, „Търговия“ и „Добивна и преработваща промишленост“.

Анализът показва ръст в приходите от ДДФЛ от трудови правоотношения при почти всички големи платци, като при 37 дружества, ръстът на внесения данък е над 1 млн. лв. и в сравнение с предходната година общият размер на увеличението е 67,2 млн. лева или почти 50 на сто.

Как да получавате две пенсии до живот

Повече данъци са платили и работещите извънтрудови правоотношения или това са едноличните търговци, упражняващите свободни професии, работещите на граждански договори и т.н. Постъпленията от данък върху доходите на физическите лица от извънтрудови правоотношения са в размер на 457,8 млн. лева. Съпоставката с тези през 2021 г., показва увеличение от 52,8 млн. лева (13%), което се дължи на завишените вноски за годишен и авансов данък от еднолични търговци, коментират от НАП.

Скромен доход от данък лихва

Данъкът върху лихвите по депозитни сметки на граждани формира едва 0,03% от общите приходи от данъци върху доходите на физически лица, отчитат от НАП. Към края на миналата година постъпленията по този данък са 1,5 млн. лева. Внесени са от 19 търговски банки, лицензирани в България, и 2 клона на чужди банки. Основната причина за спада, независимо от запазената ставка за облагане от 8%, са ниските лихви, които се изплащат по сметки на гражданите. От месец април данъкът върху лихви по депозитни сметки отпадна.

Кризата засегна парите ни за втора и трета пенсия

Национална агенция за приходите е събрала през миналата година над 31,43 млрд. лева, което е с 3,237 млрд. лева повече спрямо 2021 г. Увеличение има както на приходите за централния бюджет (ЦБ) в размер на 1,649 млрд. лева, така и на приходите от задължителни осигурителни вноски с 1,587 млрд. лева.

Само от корпоративен данък в хазната са постъпили 4,418 млрд. лв., като спрямо година по-рано постъпленията от данъка са нараснали с 1,15 млрд. лева. Приходите от корпоративния данък формират 24,3% от общите приходи по централния бюджет.

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм