Няма данни разкритите в началото на тази година мрежи за влияние във висшите органи на съдебната власт, за чието разследване в предходното Народно събрание беше създадена специална анкетна комисия, да са неутрализирани и дейността им да е прекратена. За това напомня в своя позиция до 50-ото Народно събрание най-голямата съсловна съдийска организация Съюзът на съдиите в България (ССБ).

„Първата сесия на новия парламент започна с много декларации за отговорно поведение с цел запазване на държавността, продължаване на развитието на България като европейска правова държава и полагане на повече грижи за гражданите…

Очакваме от Вас основен приоритет на бъдещата Ви работа да бъде темата за автентична и дълбока реформа на правосъдието, която да може да гарантира независимост на съдиите и автономност на прокурорите, но и отчетна и ефективна съдебна власт, която прилага еднакво закона към всички“, посочват от ССБ.

Във връзка със създадената от предишния парламент временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов (Нотариуса), от съюза припомнят следното:

„В рамките на почти тримесечната си дейност Комисията проведе осем заседания, на които изслуша съдии, прокурори, разследващи журналисти, граждани, които споделиха информация за дейността на група на Божанов... Комисията събра множество документи, които са свързани с изследваните обстоятелства за дейността на групата на Божанов, както и за работата на прокуратурата и другите държавни органи, които е трябвало да й противодействат.

Изготвеният проект за доклад, обобщаващ дейността на комисията и анализиращ събраната информация, не бе внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, поради бойкот от страна на част от парламентарните групи и поради прекратяване на пълномощията на 49-ото НС“.

ССБ призовава новите депутати да създадат временна комисия, която да продължи дейността по събиране на информация за връзките на групата на Мартин Божанов със съдии, прокурори и други публични длъжностни лица, като се разшири предметът на изследване със събиране на данни за други публично известни опити за упражняване на влияние – кръгът „Осемте джуджета“, частните клубове за магистрати и други.

„Считаме за необходимо комисията  да приобщи многобройните документи, изисквани от Прокуратурата, МВР, ДАНС, КПК и ВСС, и да ги анализира в съвкупност с протоколите от изслушванията на посочените лица. Наложително е да се поканят за изслушване и бившият главен прокурор Цацаров, и настоящият изпълняващ длъжността Сарафов, както и предполагаемите участници в група на Божанов – адвокат Велимир Атанасов, адвокат Калин Чанков, адвокат Емил Писков, а по преценка  - и други замесени лица“.

От съюза на съдиите в България очакват от новото Народно събрание да доведе до край започната проверка на фактите за нерегламентирано влияние върху дейността на съда и прокуратурата, което да постави начало на оздравителен процес в съдебната власт, водещ до правосъдие, което е честно, ефективно и равно за българските граждани.

„Без този оздравителен процес не може да бъде постигнато върховенството на правото, което е не само основна европейска ценност, но и основата на държавността“, се посочва още в позицията.

 

Пеевски настоява парламентарна комисия да нищи дейността на Нотариуса