Парламентът ще обсъди на извънредно заседание днес от 13:00 часа промените в останалите три от пакета данъчни закони на второ четене, според обявената програма на сайта на Народното събрание, съобщи БТА.

В дневния ред е второто гласуване на изменения в Закона за местните данъци и такси, в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Миналия петък парламентарната комисия по бюджет и финанси разгледа промените на второ четене. Депутатите от комисията решиха да отпадне предложението за актуализация на данъчните оценки на имотите, залегнало в Закона за местните данъци и такси. 

Според предложението при отчетено сумарно изменение с над 10 на сто на индексите за закупуване на нови и съществуващи жилища за двугодишен период, считано от следващата година, базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър се актуализира.   

Според приетите текстове в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда корпоративен данък от 15% за многонационалните и големите групи национални предприятия.

С промените в Закона за данък върху добавената стойност беше гласувано удължаване на ставката от 9% ДДС за ресторантьорите и през 2024 г.   

На 8 декември депутатите приеха на второ четене в пленарната зала промените в другите четири закона от пакета данъчни закони - в Закона за счетоводството, в Закона за доходите на физическите лица, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм