Познаването на родния ни език и способността да пишем без правописни грешки са въпроси, които засягат съвременното образование и комуникация. В свят, където глобализацията и технологичният прогрес насърчават многоезичието и дигиталната комуникация, може да се появи въпросът за необходимостта от прецизност в използването на родния ни език. Въпреки това, научаването на правилния правопис и граматика на езика е от съществено значение и има множество причини да се отдаде значение на тези умения.

Добър 3,93 е средната оценка на матурата по БЕЛ

Първо, родният език е неотделима част от нашата личност и културно наследство. Той отразява нашата идентичност и съдържа богатството на нашата национална и културна история. Когато се учим да говорим и пишем на нашия роден език, ние по-добре разбираме и възприемаме нашата култура, традиции и ценности. 

Второ, умението да пишем без правописни грешки е от съществено значение във всяко образователно и професионално поле. Правилният правопис и граматика са неотменими инструменти за ясно и ефективно изразяване на мисли и идеи. Когато пишем с правилно оформени изречения и без правописни грешки, ние постигаме по-голяма яснота и прецизност в нашите съобщения. Това улеснява разбирането и комуникацията между хората и предотвратява възможни недоразумения или грешки в комуникацията.

Пловдив е в първите три региона в страната по успех на матурите по БЕЛ

Не на последно място, познаването на родния има важна роля в запазването на историческото наследство на езика и културата ни. Когато се грижим за правилната употреба на езика си, ние помагаме да се запазят и пренасят напред в поколенията знания и традиции. Безспорно, родният език се променя и развива, но познаването на правилния правопис и граматика помага да се съхранят основните норми и стандарти на езика.

Зрелостниците от Варна в топ 4 по успех от матурата по БЕЛ

Освен това, способността да пишем без правописни грешки изразява нашата грижа за качеството на комуникацията и нашето уважение към получателите на нашите съобщения. Когато изпращаме писмо, доклад, мейл или дори просто коментар в социалните мрежи, правилният правопис и граматика са израз на нашия професионализъм. Те допринасят за нашата образованост и репутация, като показват, че отделяме време и усилия, за да представим своите идеи ясно и точно.

МОН обяви резултатите от малките матури

Ето кои са най-често допусканите правописни грешки в българския език: 

Πълен и кратък члeн

Hямa ĸaĸ дa нe зaпoчнeм oт нeгo, зaщoтo тoвa e нaй-aдcĸaтa мъĸa зa cъвpeмeнния неуверен в грамотността си човек. Caмo ce paзxoдeтe зa чac-двa из гpaдa и щe paзбepeтe, чe „СалонА e зaтвopeн", а „БулевардА e в peмoнт”. 

Пълен член (-ът или -ят) се употребява в следните случаи:

Членуваната дума изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с "той". Ако това е възможно, значи думата е подлог и получава пълен член.

МОН публикува отговорите на въпросите от матурата по БЕЛ
 
Учителят закъсня за часа.
(Той закъсня за часа.)

Портфейлът беше намерен на улицата.
(Той беше намерен на улицата.)

Когато членуваната форма е употребена самостоятелно в заглавие на книга, филм, пояснителен текст към снимка, диаграма, таблица и др.под. и не се намира след предлог:

Влияе ли родният ни език на начина ни на мислене?
 

 • „Прекрасният нов свят“
 • „Козият рог“
 • „Сексът и градът“
 • Моят син като ученик
 • Но: „По пътя“

 
Ако заглавието включва прозвище или прякор, думата се членува с кратък член.

На 21 март 1922 г. е приет Закон за общ български правопис
 

 • „Красавицата и Звяра“
 • „Вълка от Уолстрийт“

Правилата за употреба на пълния и краткия член са задължителни само за писмената реч.

Изписване на двойно „н“

Какво може да е по-добро от едно „н“ – двойно „н“? Ами не точно, поне не винаги. „ОсобенНо“, „необикновеНно“, „съвершенНа“  – единственото особено и необикновено тук е пропускането на едно лесно правило, което води до съвършено комични ситуации. 

Класация на FSI: българският език е сред най-трудните в света

Какво гласи то?

Всички прилагателни имена, които в мъжки род единствено число завършват на „нен“, във формите си за женски, среден род и множествено число се изписват с двойно „н“. При завършващите на -ен прилагателни няма причина за удвояване.

 • смирен – смирена
 • свещен – свещени  
 • НО: ценен – ценна 
 • странен – странно

Директорите против увеличаването на часовете в прогимназията

Думи с много често бъркан правопис 

Ето част от думите с често бъркан правопис, написани правилно:

 • отверТка
 • абитУриент 
 • анцуГ
 • чУвствам
 • деТектив 
 • мерУдия
 • мекУшав
 • лакЪт
 • фЪстък
 • кАлдъръм
 • кЪпина
 • сАрми

Радев: Буквите, езикът и културата са нашият общ дом

Правопис на ЙО / ЬО / ИО

След гласна буква се пише „ЙО“ (район), а след съгласна – „ЬО“ (шофьор). 

Ако звуците „И“ и „О“ са в съседни срички обаче, в думата пишем „ИО“ (ми-ли–он, па-ви-ли–он) - предимно при думи от чужд произход.

Радев: Българският език ще надживее интригите на своите отрицатели

Други честно срещани грешки са:

 • Не знам“, а не „незнам“.
 • Помоему“, а не „по мое му“ или „по-мое му“.
 • Здравейте“, а не „здравей те“.
 • Фелдшер“, а не „фелшер“.
 • На (с, за, пред) когото“, а не „на който“.
 • На (с, за, пред) някого“, а не „на някой“.
 • Ходим“, а не „ходиме“. „Видим“, а не „видиме“ и пр.
 • Често забравяме, че „комуто“ може да замести „на когото“, а „кому“ – „на кого“.
 • Лакирам“, „гримирам“, а не „лакирвам“, „гримирвам“.
 • ДеТски“, а не „деЦки“ - идва от "дете", не от "деца.

Даниел Ламбин е новият републикански шампион по спелинг!

„О“ и „У“

За правописа на представките "о" и "у" остават в сила традицията, аналогията и други фактори, които са обусловени от характера на правописа като обществен договор, а не от някакви строго езикови причини. Така въпросът за правописа на тези представки е окачествен не просто като нерешен, а като труден за решаване.

Съществуват обаче няколко правила, които улесняват процеса на двоумение, как да изпишем дадена дума.

Петков: 24 май е най-светлият празник, който ни кара да се гордеем, че сме българи

Правопис на представка "о"

Действието се движи по овална повърхност, без да я засягаовалвам; обелвам; омърсявам, обръсвам; описвам; омазвам; обирам; омесвам; осолявам.

Преминаване в трайно състояниеоглупявам, овдовявам, окуцявам, обеднявам, оглавявам, осакатявам, ослепявам, оплешивявам.

Преходен резултат от действие: опознавам, осрамвам, облагодетелствам, освирквам, очиствам, омагьосвам, очаровам, овладявам, огорчавам, опаричвам.

Думи, започващи с представката "обез"обезболявам, обезобразявам, обезпокоя, обезводнявам, обезсмисля, обезпаразитявам.

Правопис на представка "у"

Действието е насочено навътре, към центъра на обекта, засяга го: удавям, убивам, уцелвам, убождам, устремявам се, ухапвам, ужилвам, уязвявам, узрея.

Действието е насочено надолу, има спад: увисвам, улягам се, умирявам, унижавам, упадам, умърлушвам се, угасвам.

Действие навън, бягство от обсега на пространството: усамотя се, убегна, уединявам се, усамотявам се, унасям се.

Усиленост на действието: уголемявам, умножавам, утроявам, удвоявам, ускорявам.

Всичко за 49-ото Народно събрание четете ТУК

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм