Българо-румънска търговско-промишлена палата организира в Русе среща-дискусия, посветена на възможностите за развитието на круизната индустрия по река Дунав. Работната среща бе третата от серия кръгли маси - дискусии, които се провеждат в Горен, Среден и Долен Дунав рамките на проект „ДИОНИСУС –Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“. Това каза в ефира на Дарик радио Гергана Илиева от БРТПП.

Целта е да се засили партньорството между държавите в този регион в областта на речната круизна индустрия като основа за създаване на общ план за Дунавския регион.

Обсъдени бяха възможностите за развитието на пътническия и круизен транспорт по реката, добрите практики и предложения за подобряване на съществуващата среда. Пристанищната инфраструктура и предоставяните от нея услуги, е от решаващо значение за намаляване на транспортните разходи. Това ще увеличи свързаността, ще улесни търговията и ще стимулира търговските потоци в Дунавския регион.

Интервю с Гергана Илиева чуйте в прикачения звуков файл: