Ротаракт-Русе дарява две устройства за контролиране на телесната температура на русенската болница “Канев”, които ще намерят полза в три отделения. Това съобщиха в ефира на Дарик радио - Русе президентът на организацията Камен Колев и Лора Любенова.  /чуйте в прикачения файл/

Преди година началникът на отделение „Педиатрия“ в УМБАЛ „Канев“ д-р Ева Цонкова отправя молба към Ротаракт. Нуждата от устройство за контролиране на телесната температура специално за отделението е заради разликата във възрастта на пациентите, тъй като децата използват специфични консумативи и не могат да бъдат разделени с другите отделения. Само за последната година 150 случая са имали нужда от подобни услуги в процеса на лечение, основно деца около 2-годишна възраст.

Болницата разполага с едно подобно устройство за контролиране на телесната температура, което се ползва при лечебният процес в Клиника по „Ортопедия и травматология“. Към момента предоставените данни от специалистите са, че при постъпилите за операция 1 800 пациента ежегодно - 500 случая имат нужда от подобно устройство за превенция на нежелана хипотермия. Устройството се оказва недостатъчно, тъй като се споделя и с отделението по „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия“, където за последната година са постъпили 2 500 пациенти за оперативно лечение, от които 700 са имали нужда от устройство за контролиране на телесната температура. За това в нашето дарение е предвидено още едно устройство, което отново да се ползва между двете отделения с нужният брой консумативи.

Устройството за контролиране на телесна температура е предназначено за затопляне при хирургични процедури с различни степени на сложност, с което се осъществява наблюдение, предотвратяване и лечение на нежелана хипотермия, подобрявайки качеството на предлаганите медицински услуги и здравето на пациентите

Дарението на Ротаракт се реализира и с участието на Ротари клуб - Русе и Ротари клуб Русе – Дунав. За каузата трите клуба посветихме поредица от събития за набиране на средства.