Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ вече разполага с модерна драгажна техника, с която да поддържа корабоплавателния път в българския участък на реката. Съвременното оборудване е доставено по проект, финансиран по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура".

Администрациите на България и Румъния планираха съвместните дейности за осигуряване на безопасно корабоплаване по река Дунав. Двете страни подготвиха общ план за действие през 2023 г., включващ редица мероприятия – хидрографски измервания, обозначаване на пътя с плаваща и брегова сигнализация, извършване на драгажни работи в критичните участъци.

Повече по темата чуйте от Божидар Янков - директор на дирекция “Европейски програми, проекти и връзки с обществеността” в Изпълнителната агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”.