При първото явяване на възкръсналия Господ Исус Христос сред учениците му, един от тях отсъства – Тома. След като те му споделят какво се е случило в неговото отсъствие, той не вярва. „Ако не видя белезите от гвоздеите по ръцете му и не сложа пръста си в раната между ребрата му, няма да повярвам“, са думите на му. Когато Исус се явява на учениците следващата неделя се обръща към Тома с думите: "Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си и я сложи на ребрата ми. И не бъди невярващ, а вярващ. Понеже ме видя, повярва ли? Блажени са тези, които без да видят, са повярвали".

Това събитие от Писанията християните отбелязват като Томина неделя. В историята Тома, наричан още Близнак, е известен с прозвището си Неверни. Той обаче е бил верен и вярващ, въпреки че е проявил една от най-естествените човешки черти – съмнението, коментира пастор Живко Тончев в рубриката „Думи на надежда“ по Дарик. По думите му, картината от преди 2023 години е актуална и днес.  Защо Тома пропусна срещата с възкръсналия Господ?

„Другите ученици бяха изплашени, но бяха заедно и видяха Господ, видяха и чудното Му възкресение. Когато човек е част от духовната общност, може да получи духовна храна, насърчение, закрила… Бурята може да прекърши фиданка, но не и цяла гора. Хищникът не атакува стадото, а отделилото се от него животно. Така и ние, в нашето ходене във вярата, устояваме, когато сме част от общността. Затова и в Библията, когато се говори за църквата, се има предвид не сградата, не институцията, а общността от вярващите в Христос“, каза пастор Тончев.

Той обърна внимание и на естествената човешка реакция на Тома – съмнението. „На всеки случва. Особено, когато житейските ситуации са трудни. В такива моменти е възможно вярата да бъде разклатена. Библията е пълна с примери за съмнения. Учениците на Исус се изплашиха за живота си, когато по време на силната буря бяха в лодката, а Христос спеше. Дори Йоан Кръстител, който казваше за Исус „ето Агнецът Божии, Който взима върху Си греха на света“ се усъмни, че Исус е Месията. След като беше хвърлен в затвора той изпрати своите ученици при Исус да Го попитат: „Ти ли си Онзи, Който трябва да дойде, или друг да очакваме?“.  Съмнения атакуваха и апостол Петър, наречен преди това от Господа канара. Малко след като се заричаше, че е готов да отиде и на смърт, заради Исус, той толкова се изплаши, когато стражата арестува Христос, че се отрече три пъти, че Го познава… Страх и съмнения могат да се появят, когато сме фокусирани върху проблема, затова е нужно да храним духа си, да търсим близост с Бога и да се доверяваме на Неговото слово, за да не ни разклащат бурите“, споделя проповедникът. И предложи действия за моментите, когато в трудни обстоятелства съмненията атакуват увереността.

„Дори и ситуацията да е тежка – нека продължаваме да правим правилните неща. Да не се оплакваме или да говорим непрекъснато за проблема. Страхът не е помощник, но влияе на нашия дух, създава стрес и пречи на разумните решения. Друг съвет е – да извършим своята част. Преди да възкреси Лазар от мъртвите, Христос каза на хората там: „отместете камъка“. Човек не може да извърши възкресение, но може да отмести камъка от гроба. Винаги има човешка част, която докато чакаме Божият отговор на проблема, можем да извършим“, казва още пастор Живко Тончев.

Коя е тази част, която заедно с Божията помощ, можем да приложим ние и кои са колоните, които гарантират, че няма да се срутим в трудните моменти, чуйте от него в звуковия файл: