… Исус влезе в храма и започна да гони хората, които продаваха и купуваха там. Той преобърна масите на онези, които обменяха пари и скамейките на продавачите на гълъби, и не разреши на никого да пренася свои неща през храма. След това започна да учи хората като им говореше: Писано е: „Моят дом ще бъде наречен дом на молитва на всички народи“ , а вие сте го превърнали в „свърталище на разбойници…

С тези слова на Свети евангелист Марко, един от седемдесетте апостоли на Христос, пастор Живко Тончев насърчи вярващите днес – на Велики понеделник- първият от Страстната седмица, в която почитаме страданията на Христос в последните дни от земния му живот, когато Спасителят изкупва човешките грехове чрез жертва.

С „Думи на надежда“ пастор Тончев се обърна към слушателите на Дарик Югоизток:  Да очистим храма на душата си от алчност, от завист, от гордост, от нечисти помисли, от материализъм… Не случайно Господ казва: Първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави.

Очистването, споделя той, е свързано с покаяние. И напомни Първото послание на апостол Йоан: „Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости“.

Този Велики понеделник, казва пастор Тончев,  сме предизвикани да погледнем дълбоко вътре в себе си и да премахнем всяка тъмнина. А очистването е свързано с покаяние и с пребъдване в Христовите думи: Каквото искате да правят хората на вас, това правете и вие на тях. Станете като децата- незлобливи, доверявайте се на Небесния си баща. Побеждавайте злото чрез доброто, по-блажено е да даваш. Прощавай на ден до седемдесет пъти по седем.

Пастор Тончев е уверен, че именно нашите мисли определят до голяма степен какво е състоянието на душата ни. И призова да се покланяме на Бога преди нашите земни дела. Истината да е в нас, а сърцата ни да са изпълнени със съкровищницата на Божиите мисли.

Думи на надежда с пастор Живко Тончев, чуйте в звуковия файл: