Ако газовият уред е бил лошо монтиран или недобре обслужван, потенциалните рискове включват изтичане на газ, пожари, експлозии и отравяне с въглероден оксид (CO). Ето какво да направите, ако усетите мирис на газ или подозирате, че става въпрос за отравяне с CO.

Какво да направите, ако усетите мирис на газ

Изключително важно е да действате бързо при авария с газ. Това са стъпките, които трябва да предприемете, за да останете в безопасност:

 • Незабавно потърсете свеж въздух.
 • Изключете аварийния контролен вентил на газта (наричан още авариен спирателен вентил на газта) на измервателния уред, освен ако измервателният уред не е разположен в мазе или изба или в резервоара за втечнен газ или в съдовете за съхранение.
 • Изгасете всички открити пламъци и не пушете.
 • Не работете с електрически ключове (включително включване или изключване на осветлението), защото това може да възпламени изтичащия газ.
 • Свържете се със 112
 • Ако пристигналият на място авариен оператор установи проблем с някакви газови уреди, следвайте съветите му относно използването на оборудването. Когато ви посъветват, свържете се с регистриран инженер по газова безопасност, за да поправи уреда и да провери дали е безопасен.
 • Ако се чувствате зле, незабавно посетете личния си лекар или болницата и ги уведомете, че може да сте били изложени на въздействието на въглероден оксид.
 • Не включвайте отново подаването на газ, докато не бъде проверено от компетентен инженер.

На кого да се обадите при авария с газ

Ако усетите миризма на газ, искате да съобщите за изтичане на газ или се нуждаете от аварийни газови услуги, трябва да съобщите на телефон 112 - 24-часова Национална телефонна линия за спешни случаи.

Какви симптоми може да предизвика изтичането на газ?

Един от първите индикатори за изтичане на газ често е миризмата, но има и някои физически симптоми, които могат да се проявят.

Най-често срещаните симптоми включват:

 • Чувство на замайване
 • Гадене
 • Главоболие

Ако подозирате изтичане на газ и имате някой от горепосочените симптоми, моля, незабавно излезте на чист въздух и се обадете на съответната телефонна линия за спешни случаи.

Какъв е мирисът при изтичане на газ?

По своята същност газът е без мирис, но добавянето на меркаптан - нетоксична и безвредна изкуствена миризма - помага да се придаде уникален мирис, за да може да се открие. Меркаптанът излъчва силна сяроподобна миризма, която може да се сбърка с миризмата на развалени яйца. Често именно тази миризма е ранното предупреждение за какъвто и да е вид изтичане на газ и трябва да предприемете съответните мерки, за да осигурите безопасността на себе си и на другите около вас.

Трябва също така да се отбележи, че от газовите уреди може да изтича и въглероден оксид (CO). Този газ е страничен продукт на опасно работещи газови уреди и няма мирис. Необходим ви е детектор за въглероден оксид или CO, който ще задейства алармен сигнал при наличие на CO. Научете повече за CO и опасностите, които той представлява.

Кой може да провери за изтичане на газ?

Въпреки че всеки може да провери за изтичане на газ по миризмата, която се отделя, или, в случай на въглероден окис, когато се активира детектор за CO, всяко потвърждение и работа с газ трябва да се извърши от компетентен инженер.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм