Какво означава да си роден в крайна бедност и виновни ли са бедните, че живеят в недоимък? Защо у нас стотици хиляди хора работят, и продължават да живеят под прага на бедността? Кои са факторите, които тласкат хората към капана на бедността и решенията, които могат да им помогнат да излязат от него? Толкова сложни и скъпи ли са, или при смяна на приоритетите и най-социално изключените части от населението могат да станат пълноценна част от обществото? ”Разговор с Кадрин Хасанов, Асоциация “Интегро” и Минчо Бенов, Хабитат България в рубриката “Смисълът"

Целия разговор чуйте и гледайте в прикачените файлове

* Това предаване се реализира в рамките на инициатива „Какво наистина означава ЕС за теб?“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и изпълнявана в рамките на проект „Права и ценности“ от фондация „Четиридесет и две“. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.