По-високи осигуровки ще плащат от 1 август хората, които се осигуряват сами или внасят сами здравните си вноски. Увеличението идва заради новия бюджет на Държавното обществено осигуряване, според който от 1 август се повишава минималният осигурителен доход, а оттам и всички вноски, които са свързани с него. 

В момента минималният осигурителен доход е 710 лева, въпреки че от 1 януари тази година минималната заплата беше повишена на 780 лева. Да се различават двата показателя се случва изключително рядко, но сега беше приложено, тъй като годината започна без приет нов бюджет, а се удължи бюджетът за 2022 г. Така хората можеха, дори да получават минимална заплата, да внасят осигуровки върху 710 лева.

Кой стаж се зачита при пенсиониране

От 1 август обаче минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 780 лева. По-високи осигуровки ще дължат и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, тъй като техният минимален праг за осигуряване също става 780 лева. 

Новата сума ще се отрази и на тези, които сами си плащат здравните вноски. Става въпрос за безработни, завършилите средно образование, които все още не учат или работят, и др.

Добавки спасяват най-бедните пенсионери

Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така от 1 август сумата става 390 лева при 355 лева в момента. Здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен доход не по-малък от 390 лева и не повече от 3400 лева месечно, колкото е максималният осигурителен доход. Или минималната вноска става 31,20 лева на месец при 28,40 до края на юли.  

Поне година повече работим за пенсия

При хората, назначени на трудов договор, размерът на здравната вноска се поделя между работодателя и работника в съотношение 60:40 – 3,2% за сметка на осигуреното лице и 4,8% за сметка на работодателя. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора, посочени в чл. 40, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от Националната агенция за приходите. Например здравноосигурителната вноска за месец август 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2023 г.

Шест пъти по-малко хора искат само пенсия от НОИ

Поскъпва и стажът за пенсия

Седем месеца кандидат-пенсионерите бяха облагодетелствани, защото можеха да си купят по-евтино стаж за пенсия. Размерът на вноската също е свързан с минималния осигурителен доход и от 1 август се повишава. Един месец недостигащ стаж струва 19,8% от тази сума или 154,44 лева, като увеличението ще бъде с 13,86 лева. За година стаж ще трябва вече да платите 1853,28 лева, а за пълните 5 години, колкото е разрешено по закон – 9266,40 лева. 

Повишаването на вноските за недостигащ стаж не отказва все повече хора да прибягват до тази възможност, за да успеят да се пенсионират. Причината е вдигането с всяка година на нужния стаж за пенсия по общия ред. Така например, за да се пенсионирате тази година, трябва да имате осигурителен стаж от 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете. За следващата нужният стаж се повишава с по 2 месеца и за двата пола.

Минималната пенсия става 650 лева след 4 години

Само за първите три месеца на 2023 г. 337 българи са си купили стаж за пенсия, като за сравнение за първите три месеца на миналата това са направили 270 човека. Сумата, която е платена през тази година, е по-малка от миналата, като причината е, че хората са купили по-малко месеци или години. За трите месеца на 2023 г. приходите от платените осигурителни вноски възлизат на 5,667 млн. лева, а преди година – на 7,277 млн. лева. 

За цялата минала година близо 4100 човека са си купили стаж за пенсия, като са платили общо над 24,432 млн. лева. 

Как да получавате две пенсии до живот

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са описани начините за закупуване на допълнителен осигурителен стаж за пенсия. Пет години могат да бъдат закупени със задна дата за тези, на които не им достига стаж за право на пенсия. Закупеният по този начин стаж може да бъде само за трета категория и хората, които искат да се пенсионират предварително, няма да могат да се възползват от тази опция.

Могат да се купят и години за времето на следване във висше учебно заведение. Формата на обучение няма значение – редовно, вечерно или задочно. Не можете обаче да платите за срок, който е по-дълъг от продължителността на обучението за придобитата ви във ВУЗ специалност. Тези от висшистите, които са продължили да следват и придобиват научна степен, също могат да платят за времето на докторантурата си.

Бум на разпорежданията за запор на пенсии

Купеният стаж може да бъде използван само с цел пенсиониране. Не можете да получавате за него обезщетения за болест, трудова злополука или др. При условие, че за времето, за което си плащате вноските, сте имали вече осигурителен доход, той няма да участва в изчислението на пенсионния ви коефициент.

Ако отговаряте на условията за плащане на допълнителни осигурителни вноски, можете да направите това само по банков път. Териториалната дирекция на НОИ за вашата област ще ви издаде документ с банковата сметка и необходимите суми за внасяне. След като заплатите сумата, трябва да получите удостоверение от териториалната дирекция на НОИ за закупен стаж.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни във Фейсбук, TikTok и Инстаграм