„За едно ново начало“- уникален по рода си концерт-послание на специалните хора в Община Нови пазар, обедини усилията на държавни и културни институции, социални услуги и общинска администрация около каузата за социална ангажираност, приемственост и сплотеност.

В Център за грижа за лица с умствена изостаналост, с. Памукчии се проведе първия за Община Нови пазар, а и сред малкото такива в страната, концерт на възрастни хора с умствена изостаналост.

Идеята за провеждане на това специално събитие е дело на младежите от Национална програма „Нова възможност за младежка заетост“, подкрепени от Добромир Добрев, директор на Център за грижа за лица с умствена изостаналост, с. Памукчии и персонала, обслужващ потребителите.

Благодарение на всеотдайната работа на персонала на ЦГЛУИ, с. Памукчии, подкрепата от страна на отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост“, Община Нови пазар и всички участници в програмата, мероприятието се превърна в трогателен концерт, даващ възможност на хората с умствена изостаналост да изразят своята индивидуалност. За повечето потребители, настанени в Център за грижа за лица с умствена изостаналост, с. Памукчии, пеенето, танците и рецитирането са единственият начин да изразят себе си и своите емоции, а възможността да го направят пред по-голяма публика превърна събитието в истински празник за тях. Участие в концерта взеха и жени от Дом за стари хора, гр. Нови пазар, деца от НЧ „Просвета- 1919“, с. Памукчии, ДЦПЛУ - Нови пазар, както и младежи от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, гр. Нови пазар.

Обединени от благородната инициатива с надслов „За едно ново начало“ граждани, държавни, социални и културни институции положиха основите на едно по-светло бъдеще, давайки пример за безкористна подкрепа и солидарност.