Правителството постави датата 1 януари 2024 година за въвеждане на еврото у нас. Какво точно ще се случи с цените, спестяванията и кредитите на хората и фирмите от тази дата, обясняват експертите.

Животът на българите няма да се промени коренно след присъединяването ни към еврозоната. Българският лев и сега е с твърд курс спрямо еврото, а чувствително повишение на цените на стоките и услугите не се наблюдаваше в нито една от страните, въвели европейската валута преди нас“, заяви за darik.bg икономистът Михаил Кръстев от Съвет по икономическа и публична политика.

Икономист пред Дарик: Влизането в еврозоната е политически процес

„Инфлацията през последните месеци ни показа, че икономиката ни е част от общия европейски пазар, независимо дали сме част от еврозоната или не, като дори инфлацията у нас е по-висока от средноевропейската“, допълни той.

По думите му българският банков сектор е пряко зависим от политиката на Европейската централна банка, без обаче да имаме думата по нея. Очакванията са, че след присъединяването ни към еврозоната кредитирането ще бъде по-достъпно и при по-добри условия.

„Ще има и негативи, разбира се, и те са свързани предимно с възможността за по-големи държавни харчове и влизане в дългова спирала, но това зависи предимно от поведението на политиците, не толкова на валутния съюз“, смята икономистът.

Василев: Може да влезем в Еврозоната през 2024 г., но трябва да си променим законодателството

„Ако има закръгляне на цените на стоките и услугите у нас след въвеждане на еврото, то ще е в рамките на 5-10% нагоре“, е мнението на икономиста Румен Гълъбинов. Според него до 10 на сто ще е и закръглянето на заплатите и то ще е нагоре.

„Както вървят цените у нас, нищо чудно преди влизането ни в еврозоната те да стигнат средноевропейските. Това сега показва и случаят с Хърватия, която преди дни получи одобрение за влизане в еврозоната от 1 януари 2023 г."

Според него покачването на цените ще повлече нагоре и заплатите, и пенсиите. „Неслучайно пенсиите бяха увеличени на два пъти. До края на годината може да има и още едно повишение и на минималната заплата у нас“, прогнозира Гълъбинов.

Дефлация по време на война - как реагира ЕЦБ

По думите му инвестиционни стоки като автомобили и имоти отдавна вече се търгуват в евро. Това показва, че няма проблем и другите пазари у нас да работят в единната европейска валута.

При цените на имотите обаче влизането в еврозоната ще доведе до повишение, защото ще има по-голямо търсене на пазара, тъй като ще дойдат хора от други държави, защото  страната ни ще предлага по-голяма сигурност като член на еврозоната. Икономистът вижда и друг плюс от приемане на еврото – по-трудно ще се осъществява контрабанда в страната ни, както и измами с ДДС.

За рискове от приемането на еврото в краткосрочен план предупреждават от Икономическия и социален съвет. Според тях една година след влизането ни в еврозоната цените може да се повишат заради закръглянето им. Възможни са и  нелоялни, спекулативни търговски практики – основно в сферата на услугите.

Доклад на ЕК: България отговаря на три от 4-те критерия за приемане на еврото

Това ще засегне основно стоки, които не са за широко потребление, малки търговски обекти и магазини в отдалечени населени места. Според Икономическия и социален съвет обаче ще има и положителни ефекти – ще се създадат условия за по-висок БВП и средногодишен темп на реален растеж, по-висока производителност и сближаване към средните нива на доходи в по-напредналите източноевропейски страни, ЕС и еврозоната.

Как точно ще се въведе еврото у нас отговор дава Националният план за въвеждането на единната европейска валута, публикуван от Министерство на финансите.

Данъците

Таксите и данъците към държавата в случаите, в които не могат да бъдат точно преобразувани съгласно правилата за закръгляване, ще се закръгляват надолу, а плащанията на държавата към гражданите и фирмите щесе закръгляват нагоре.

Правителството одобри оперативния план за приемане на еврото

Кредити и депозити

Ще продължи действието на всички съществуващите договори – въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието им. Стойността на лева ще бъде равнозначна на стойността в евро, преобразувана чрез прилагане на фиксирания обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро.

От датата на членство в еврозоната всички разплащателни, депозитни, бюджетни, спестовни, набирателнии ликвидационни сметкище бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите им ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на банка.

От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

Цени

Превалутирането на цените от лева в евро ще се извърши чрез прилагане напълния цифров размер на фиксирания курс, т.е. ще се използват всичките пет знака след десетичната точка и след това закръгляванена получената сума до два знака след десетичната точка. Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс. Не следва да се налагат допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите.

Заради по-висок растеж парите по плана за възстановяване намаляват с 1.1 млрд. лв.

Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото, всички цени задължително ще се изписват едновременно в лева и евро. Това ще продължи 12 месеца.

През първия един месец от деня на въвеждането на единната европейска валута левът и еврото у нас ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това означава, че ако страната ни се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., до 31 януари 2024 г. включително левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. От друга страна, търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм