Защо правим проучването “Най-добрите лекари в София” за трети път?

Здравният дебат в България е все по-ожесточен и навярно няма друга тема, която така да поляризира обществото години наред. Едно обаче е ясно - когато всеки един от нас се разболее, той се опитва да намери най-добрата възможна здравна помощ, да се свърже с най-добрия лекар.

Кои обаче са най-добрите лекари, признати от своите колеги?

Кои са онези, които будят възхищение и признателност сред самите лекари? Кои са онези, които вдъхновяват децата ни да искат да станат лекари?

На 7 април 2024 година екипите на Дарик радио и на darik.bg обявявиха старта на третото си изследване, за да определим “Най-добрите лекари в София”. Това е първото по рода си изследване, което се провежда за трети път по утвърдена световна методология и обхваща основни специалности в медицинската професия.

Как избираме лекарите?

С помощта на утвърден световен метод ще представим най-добрите лекари в определени специалности. През тази година изследването ще бъде фокусирано върху град София.

В периода на проучването събираме попълнени анкетни карти от водещи лекари, които сами оценяват своите колеги - другите лекари. Лекари оценяват лекари — това е световен стандарт за проучванията от серията “Best Doctors”. Колкото повече добри препоръки получи даден лекар, толкова по-напред ще бъде поставен в класацията, тъй като вярваме, че оценката на професионалистите е изключително важна.

Анкетните карти са дигитални, всеки лекар има персонифициран код и ние питаме лекарите кои, според тях, са най-добрите специалисти в тяхната област, към кого биха насочили техни собствени пациенти, членове на семейството, приятели. Лекарите не могат да номинират себе си.

Как финално преглеждаме листата?

Винаги каним изтъкнати професионалисти - преподаватели, специалисти с доказан опит, светила в медицината, които имат контролни функции при крайното изработване на проучването “Най-добрите лекари в София”.

Къде могат да бъдат открити всички лекари?

Дарик създава специална секция “Най- добрите лекари” като част от сайта darik.bg, където ще бъдат представени всички лекари, както и ще бъдат излъчени серия от радио предавания, репортажи и материали по темата.

Кои са първите специалности, които ще изследваме?

В първата вълна на проучването, ще потърсим най-добрите лекари в следните специалности:

  • Гастроентерология
  • Детска гастроентерология
  •  Детска ендокринология и болести на обмяната
  • Детска клинична хематология и онкология
  • Ендокринология и болести на обмяната
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Клинична хематология
  • Лъчелечение
  • Медицинска онкология