Четвъртото издание на пловдивски зимни ендокринни дни започва в Медицинския университет в града на тепетата. Събитието се организира от Катедра по ендокринология и Катедра по педиатрия и медицинска генетика „Проф. д-р Иван Андреев“. Форумът ще се проведе онлайн и ще бъде открит от ректора на университета проф. д-р Мариана Мурджева.

Тематиката на събитието тази година е свързана с функциите и нарушенията на хипоталамуса – основен регулатор на хипофизата и редица периферни ендокринни жлези. Той е основен модулатор на апетита и промените в телесното тегло, поради което нарушената му функция може да доведе до хранителни разстройства като булимия и анорексия, натрупване на тегло и нарушения във възпроизводството. Не на последно място стоят психосоматичните хипоталамични разстройства, които създават диагностични и терапевтични проблеми.

Гост-лектори са водещи специалисти в областта на представяните от тях теми.

Пловдивските зимни ендокринни дни ще се проведат под формата на уебинар в две онлайн сесии във времеви интервал 09:00 - 14:00 ч.