Медицински университет – Пловдив организира Ден на кандидат-студента в онлайн формат - от 11:00 до 12:30 ч. 

Председателите на всички изпитни комисии - по биология, химия, етика, скулптиране, социална медицина и здравен мениджмънт, както и председателят на техническата комисия и екипът на Кандидатстудентската кампания 2023,  ще представят детайлна информация за целия процес по кандидатстване и записване в МУ-Пловдив.

Броят на участниците в срещата е ограничен - до 500.