От днес започва кандидатстването за прием в първи клас в София. Подаването на документи и класирането ще се извърши по електронен път чрез информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

Родителите могат да заявяват кандидатури за повече от едно училище, а класирането се извършва по реда на желанията. Първото класиране ще бъде обявено на 3 юни.