Над 11,5 млн. лева ще осигури Община Варна за проекти в областта на образователната инфраструктура. С пълно единодушие Общинският съвет даде съгласието си за обезпечаване на част от средствата, необходими за изграждане и основен ремонт на две училища, три детски градини и едно общежитие в града.

Варна има одобрени проекти по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане на нов корпус към Детска градина №39 „Приказка“ в кв. „Кайсиева градина“ и за нова сграда към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ в район „Приморски“. Строителството на двата обекта ще струва около 9,15 млн. лева, от които 6 млн. лева са безвъзмездна финансова помощ по програмата. Останалата част трябва да се осигури от Община Варна.

Средствата за допълнително финансиране на обектите ще бъдат заложени в общинския бюджет за 2025 г., но тъй като Министерството на образованието и науката е поставило срок до 31 май 2024 г. за потвърждение, предложението бе прието сега от местния парламент.

Съветниците дадоха съгласието си и за осигуряване на до 8,35 млн. лева за периода 2024 – 2026 г. за изпълнение на пет обекта по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобрени са проектите за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Добри Чинтулов“, на детски градини № 17 „Д-р Петър Берон“ и № 18 „Чайка“, както и на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“.

Още преди сключване на договорите за финансиране през 2023 г. са стартирани обществени поръчки за три от обектите, но поради това, че е подадена нито една оферта, процедурите са прекратени. В тази връзка е направено прецизиране на техническите спецификации и изготвяне на актуални количествено-стойностни сметки /КСС/ за всички строително-монтажни работи по договорите за финансиране. Новите КСС значително превишават планираните разходи за СМР, заради което е необходим допълнителен финансов ресурс. Той ще бъде осигурен от следващите бюджети на общината, фонд „ФЛАГ‘ или чрез банкови заеми.