Форум за превенцията  на онкологичните заболявания започва днес в Областна администрация Враца. Началото е 10.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация – Враца.

Форумът е наречен „Заедно в превенцията“ и цели да се  повиши  общественото внимание към глобалния проблем, свързан с онкологичните заболявания и необходимостта от ранното диагностициране.

В програмата на форума са включени два панела.

В първия панел, РЗИ – Враца и Комплексен онкологичен център – Враца ще запознаят присъстващите с реалната статистика, относно заболяваемостта в региона и страната ни.

По време на събитието  ще бъде предоставена думата за различни гледни точки по темата за значението на превенцията и за начините как да мотивираме обществото да предприеме действие за лична здравна профилактика.

Във втория панел, който ще започне от 11.00 ч. ще се проведе заседание на Областния координационен център – Враца. Форумът е отворен за медиите.