В живота хората се развиват интелектуално, емоционално, във взаимоотношенията, но за да бъдат пълноценни дните ни на тази земя и да живеем качествено, е добре да се развиваме и духовно.

Човечеството напредва много със знания. Изкуственият интелект е една от областите, които ни показват, че можем все по-лесно и бързо да получаваме качествена, добре синтезирана информация. Но знанията сами по себе си не са гаранция за пълноценен, стойностен живот. Те са скрити в мъдростта. Но къде и как да я намерим?

Това коментира в рубриката „Думи на надежда“, пастор Живко Тончев от църква „Благовестие“, който призова в началото на 2023 година за стремеж към придобиване на мъдро сърце.

Ако на някой му липсва мъдрост, нека иска от Бога и ще му се даде“, казва апостол Яков във своето послание. Истината е, че човек има нужда от мъдрост във всяка една житейска ситуация. Има и друга област, в която често не знаем отговора, например, когато идват изпитания. Въпросът ни е – защо се случва така? Какво да избера? Как да постъпя? Има въпроси, по които или нямаме отговор или се колебаем. Библията ни казва, че мъдростта е Бога“, коментира той.

„Защото мъдростта и силата са Негови. Той изменя времената и годините; сваля царе и поставя царе; Той е, Който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща; Той познава онова, което е в тъмнината; и светлината обитава с Него“ Данаил 2:20.

„Мъдро сърце и мощна сила има Бог: кой, като е упорствал против Него, е благоденствал?“ Йов 9:4

„Така че, ако имаме нужда от мъдрост, Бог може да ни я даде. Всеки ден можем да се молим Той да ни дава мъдрост за решенията ни, да ни пази от зло и да ни води. Но как ни води? Един от случаите, чрез които това става е, чрез Божието слово, Библията. В нея има всичко, което търсим и много мъдрост“, споделя още проповедникът и цитира думите на апостол Павел:

„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ „Тимотей 2“ 3:16

„Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си“. Послание до колосяните 3:16

„Въпросът е, как се вселява словото? С четене и разсъждение върху това, което пише в Библията. Ако мислим върху тези думи и вярваме в тях, можем да намерим отговори за всяка една област в нашия живот. Божието слово ни води в един добър път и предизвиква да извадим от себе си богатствата на добродетелите. Но то може да ни даде и мъдрост, не според човешките ни разбирания, а много повече от това, според Божиите“, допълва пастор Тончев и предлага още един инструмент в полза на разумните решения и мъдростта -  

средата и хората, с които общуваме и чиито съвети приемаме.

„Лошите другари покваряват добрите нрави“, 1 Коринт. 15:33

„Средата влияе много върху начина ни на мислене, общуване и действия. Българската поговорка казва, че с какъвто се събереш, такъв ставаш. От ключово значение за нас е с кого се съветваме и на чии думи се доверяваме, кой пример следваме и къде ни води той. Добре е да се вслушваме в добрия пример“, каза още пастор Живко Тончев.

Как да придобием мъдро сърце и да се водим от него в ежедневните ни битки и решения, чуйте от него в звуковия файл: