Община Пловдив подкрепя и се присъединява към Националната кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“, която се реализира в страната, със съдействието на българските общини, по повод 29 октомври – Световен ден за борба с инсулта. Тя се организира от Асоциацията за инсулт и афазия, с която администрацията на общината успешно си партнира в последните две години. Целта на кампанията е да се повиши обществената информираност относно мозъчно-съдовите заболявания /симптоми и поведение при установяването им/, както и значението на първичната и вторична профилактика за намаляване на неблагоприятните последици за здравето, до които те водят.

В световен мащаб мозъчно-съдовите заболявания са сред водещите причини за заболяемост, дългосрочна инвалидизация и преждевременна смърт. Данните на Световната здравна организация сочат, че един от всеки 4 души е застрашен от инсулт, на всеки шест секунди някъде по света един човек губи живота си, вследствие на мозъчен инсулт. Притеснителен е и фактът, че през последните години спада възрастовата граница, при която е възможно да се стигне до това състояние.

България е рекордьор по болестност и смъртност от инсулт със статистически показатели, които превишават многократно тези в останалите европейски страни. Въпреки липсата на достатъчно надеждна информация и анализ, по данни на Асоциацията за инсулт и афазия ежегодно в страната през последните години се регистрират над 45 000 нови случая годишно, а повече от 1,5 млн. са засегнати пряко или косвено у нас.

Сериозен проблем се явява ниското ниво на информираност на обществото относно ранното разпознаване на първите симптоми на инсулта: изтръпване или слабост в крайниците, лицева асиметрия /увисване на ъглите на устата/, нарушения в говора. Забелязвайки дори един от тези три симптома е разумно да се потърси незабавна помощ на тел.112. Закъсненията могат да увредят сериозно мозъка, увеличавайки вероятността от тежка дългосрочна инвалидност и дори смърт.

Важно е да се знае, че ограничаването на рисковите фактори, ранното разпознаване на първите симптоми и навременният достъп до адекватна медицинска помощ могат да предотвратят голяма част от инсултите. Натрупаният до момента опит от пандемията от COVID-19 показва, че боледуването от коронавирусна инфекция също може да увеличи риска от инсулт.

В рамките на Националната кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“, от администрацията на община Пловдив напомнят, че за хората с увреждания и в частност за преживелите инсулт се предлагат различни общински, социални услуги информация, за които може да се получи на тел. 032 623 714.