Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева освободи директора на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ Николай Борисов.

Мотивът - установени "редица нарушения" при одит, включително неправомерно забавяне в сключването на договора за разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на болницата. Също така е констатирано необосновано разходване на суми за юридически услуги при наличие на административен капацитет за консултиране от страна на членовете на Борда на директорите.

От МЗ съобщават още за неизпълнение на решението на Народното събрание за предоставяне на актуализиран план-график за ускорено изграждане на Национална детска болница и недостатъчна комуникация и прозрачност с обществеността по създаването на Национална детска болница, поддържането и ежедневното актуализиране на информацията на сайта на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“.

Министър Кондева покани представители на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница на среща в Министерството, за да ги запознае с констатациите от извършения одит и да им съобщи лично за промяната в управлението на дружеството. 

По време на срещата бе представен временно изпълняващият длъжността директор на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД – д-р Влатко Глигоров, който поема поста до провеждането на конкурс.