Общият брой на безработните младежи в света ще намалее до 73 милиона през 2022 г., което е с 2 милиона по-малко в сравнение с предходната година, съобщи ООН.

Въпреки това бройката все още е с 6 милиона по-висока от нивото преди пандемията през 2019 г., като възстановяването на младежката безработица изостава от възстановяването сред останалите възрастови групи, заяви Международната организация на труда (МОТ) към ООН.

НАП предлага на служителите си да бъдат следени

В периода 2019-2020 г. лицата на възраст между 15 и 24 години са претърпели много по-голяма процентна загуба на заетост, отколкото останалата част от пазара на труда, се казва в доклада на МОТ.

В тяхната актуализирана информация "Глобални тенденции сред заетостта на младежите през 2022 г." относно основните показатели и тенденции на пазара на труда на младите хора се казва, че пандемията е изострила пазарните предизвикателства, пред които по принцип са изправени младите хора.

Ново увеличение на молбите за помощи при безработица в САЩ

Много от тях са отпаднали от работната сила или изобщо не са успели да се влеят в нея поради трудностите при намирането на работа по време на блокирането в резултат на Ковид-19 и при затварянето на предприятията заради пандемията.

Разлика между половете

"Кризата Ковид-19 разкри редица недостатъци в начина, по който се посрещат нуждите на младите хора, особено на по-уязвимите като търсещите работа за първи път, отпадналите от училище, току-що завършилите с малък опит и тези, които остават неактивни не по свой избор", заяви Марта Нютън, заместник-генерален директор на МОТ по политиките.

Безработицата в Шуменско падна до 7,3%

"Това, от което младите хора се нуждаят най-много, са добре функциониращи пазари на труда с достойни възможности за работа за тези, които вече участват на пазара на труда, заедно с качествено образование и възможности за обучение за тези, които тепърва навлизат в него."

В доклада се посочва, че според прогнозите през 2022 г. ще работят 27,4% от младите жени, в сравнение с 40,3% от младите мъже.

3 940 безработни в област Добрич са постъпили на работа през първото полугодие на 2022 г.

Тази разлика между половете "не е показала почти никакви признаци на намаляване през последните две десетилетия", заяви МОТ.

Разликата е най-голяма в държавите с нисък и среден доход - 17,3 процентни пункта, и най-малка в държавите с висок доход - 2,3 процентни пункта.

Дания забрани на компаниите да питат за възрастта на служителите си

Делът на младежите, които не работят, не учат и не се обучават, през 2020 г. - последната година, за която има глобална оценка, се е увеличил до 23,3%, което е с 1,5 процентни пункта повече от 2019 г. и достига ниво, което не е наблюдавано от поне 15 години.

Регионални различия

Прогнозите са, че през 2022 г. равнището на младежката безработица в света ще бъде 14,9%.

В доклада се подчертават разликите в младежката безработица между регионите.

В Европа и Централна Азия се предвижда равнището да бъде 16,4 %, "но е много вероятно действителните и потенциалните сътресения от войната в Украйна да повлияят на резултатите".

Доходите на населението на Русия са намалели с 6,8% през 2022 г.

В Азия и Тихоокеанския регион равнището на безработица ще съвпадне със средното за света - 14,9 %; в Латинска Америка то ще достигне "тревожните" 20,5 %, а в Северна Америка - 8,3 %.

Процентът от 12,7 % в Африка "прикрива факта, че много млади хора са предпочели да се оттеглят от пазара на труда".

Още 65 000 души са останали без работа в Турция през април

В арабските държави, обаче, безработицата сред младите хора е най-висока и най-бързо нарастваща в световен мащаб - 24,8 %, и достига 42,5 % при младите жени в региона.

Зелено и синьо бъдеще

В доклада се посочва, че младите хора са в състояние да се възползват от разрастването на т.нар. зелена и синя икономика, която се фокусира върху околната среда и устойчивите океански ресурси.

786 безработни са постъпили на работа през месец април в Добричко

В проучването се посочва, че до 2030 г. могат да бъдат създадени допълнителни 8,4 милиона работни места за млади хора чрез зелени и сини инвестиции, по-специално в чисти и възобновяеми енергии, устойчиво селско стопанство, рециклиране и управление на отпадъците.

В доклада се оценява, че постигането на универсално широколентово покритие до 2030 г. може да доведе до нетно увеличение на заетостта с 24 милиона нови работни места в световен мащаб, от които 6,4 милиона ще бъдат заети от млади хора.

Спад на безработицата във Варна

В документа се оценява също, че инвестициите в секторите, свързани с грижи, до 2030 г. ще създадат 17,9 млн. нови работни места за младите хора. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм