През първите шест месеца на 2022 г. на работа в област Добрич са постъпили 3940 безработни лица, съобщават от местното бюро на Националния статистически институт. Само през месец юни 2022 г. в трудова заетост са устроени 773 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар –  67,66% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 71 младежи на възраст до 29 години, както и 62 безработни лица на възраст над 50 години.

През юни 2022 г. в бюрата по труда от областта са заявени 994 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 949 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (447). Следват преработваща промишленост (99), търговия (90), образование (36) и селско стопанство (28). По програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са обявени 37 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 6 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 198 лица и в края на първото полугодие те са 2 394 Равнището на безработица в Добричка област през юни 2022 г. е 3,0%[1], с 0,3 процентни пункта по-малко от предходния месец. В сравнение с юни 2021 г. броят на регистрираните безработни е намалял с 849 лица, равнището на безработица е с 1,1 процентни пункта по-ниско. 

В град Добрич броят на регистрираните безработни през юни 2022 г. е 698. Равнището на безработица в града е 1,6% при 1,7% предходния месец, с 0,1 процентни пункта по-ниско.

________

[1] Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.