От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда от област Шумен безработни е намалял с 1 475 лица и в края на първото полугодие на 2022 г. те са 5 553.

Равнището на безработица в Шуменска област през юни 2022 г. е 7,3% 1 , с 0,7 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. В сравнение с юни 2021 г. безработните са с 1 235 по-малко, а равнището на безработицата е намаляло с 1,6 процентни пункта. През юни 2022 г. за едно свободно работно място, обявено на територията на област Шумен са се конкурирали средно по 5 безработни.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 224, с 68 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през юни 2022 г. е 2,7%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита намаление с 0,5 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 225 души на регистрираните безработни.