Община град Добрич организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще се проведе на 08.10.2023 г. (неделя).

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на ул. „Независимост“ №7 – пред Концертна зала „Добрич“, с работно време от 10:00 до 16:00 часа.

Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • Живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминесцентни тръби и други);
  • Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  • Моторни, трансмисионни,  хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

От Общината напомнят, че изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци, поради което призовават гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци по време на кампанията.