Районна прокуратура – Добрич се самосезира и разпореди проверка по надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите предвид установено управление на опасни отпадъци не по установения ред, във връзка с което е започнато досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 353в от НК.

Проверката има за цел да констатира спазен ли е Законът за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите актове относно наличието на сметища, създадени в нарушение на този закон, налице ли са други случаи на нерегламентирано съхранение или изхвърляне на отпадъци и взето ли е отношение от компетентните органи за тяхното обезопасяване, отстраняване и съответно санкциониране на нарушителите.

Разследването на случая от село Стефаново е започнато след получен на 12 април 2023 година сигнал за това, че близо до населеното място са установени изхвърлени множество ампули, спринцовки и други медицински продукти. Работата по образуваното досъдебното производство продължава под надзора на прокурор от Районна прокуратура – Добрич. Действията по разследването са възложени на следовател от Окръжния следствен отдел.