Кампания за приемане на излезли от употреба акумулатори, батерии, електрически и електронни уреди, батерии организира Община Пазарджик. Акцията ще бъде на две дати - днес и на 20 октомври. И в двата дни от 11:00 до 16:00 часа на централния площад „Константин Величков" ще бъдат разположени специални контейнери, в които гражданите ще могат да оставят ненужните батерии и техника.

Те са категоризирани като опасни отпадъци и не бива да се хвърлят заедно с битовата смет. Батериите и акумулаторите съдържат тежки метали и киселини, опасни за здравето ни. Те минават много лесно в природата. Чрез дъжда в почвата влизат олово, никел, кадмий, манган и други. От почвата влизат в растенията и така в човешкия организъм, като причиняват тежки отравяния.

Електроуредите и особено хладилниците също съдържат опасни за околната среда вещества. Голяма част от техниката съдържа пластмаси и сплави, които се превръщат във вредни съединения дори само под влиянието на околната среда.