В област Смолян на този етап са реализирани или са в процес на реализация 944 европейски проекти на обща стойност над 425 млн. лева, информира Зорница Ставрева, експерт в Областен информационен център – Смолян по време на конференцията "Европа на Балканите: Общо бъдеще".

Община Смолян е водеща с 306 проекта на стойност 247 млн. лева. Община Девин е спечелила 100 проекта на стойност 31 млн. лева, а Златоград – 144 за 33 млн. лева. Останалите общини са усвоили средства по минимум 45 проекта. Най-добре представена по брой проекти е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - 456. Това означава, че на областно ниво бизнесът е имал интерес, което до голяма степен се дължи на процедурите за преодоляване на последствията от COVID-19, коментира Ставрева. 

По ОП „Развитие на селските райони“ са реализирани 195 проекта. 

По Националния план за възстановяване и устойчивост ще се реализират 44 проекта. 

ОП „Региони в растеж“ е с 30 проекта със значително инвестирани суми от над 87 млн. лева. 

Шест проекта са реализирани по ОП „Околна среда“, които са на обща стойност близо 15 млн. лева. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ проектите са 95. Европейското финансиране не се съсредоточава само в мащабни инфраструктурни проекти, а и върху развитието на хората, отбеляза Ставрева. По думите ѝ новият подход на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) дава възможност да се работи на регионално ниво и в един проект да има дейности от различни програми. Концепциите за ИТИ от областта са седем.