Засили се усещането, че Зелената сделка не е само усилие да намалим емисиите си, а по-скоро, че има много повече ползи, които не сме осъзнавали. Така енергийният експерт Констанца Рангелова коментира в предаването “Без претенции” по Дарик най-амбициозната реформа в световен мащаб, която цели намаляване на замърсяването на околната среда и на измененията на климата.

“Това, което войната показа е именно колко е страшно да разчитаме на изкопаеми горива и особено, при положение, колко е голям вносът на такива горива в България и в ЕС, като цяло. И това, което разбрахме е, че зелента енергия е нещо, което може да бъде произведено тук, което да ни даде повече сигурност, отколкото внасянето на горива”, заяви Рангелова.

Събеседник в студиото беше и енергийният експерт Антон Иванов, който обърна внимание на готовността ни да приложим мерките от Зелената сделка.

“За съжаление се сблъскваме първо с негативите. Когато предприемаме много амбициозни стъпки за технологична промяна, негативите се състоят в това, че нашите системи не са готови и трудно могат да бъдат пригодени към едно твърде широко развитие на зелените технологии. Разбира се, когато говорим за независимост в зеления преход, ние трябва да подчертаваме, че независимостта не е само в производството на електрическа енергия. Независимостта е във веригите на доставки, на материали, на ресурси, на изграждане на тези централи, където, за съжаление, зелените технологии все още не са устойчиви”, каза Иванов.

Той подчерта, че ние все още много зависим от тези вериги на доставки и от трети страни, които “не са добронамерени към нашия модел за развитие”. Според него ние трябва да се сремим да прилагаме логиката и оптимизмът, но технологичните стъпки трябва да бъдат премерени, така че да нямат негативни ефекти върху нас.

Целия разговор чуйте и гледайте в прикачените звуков файлове