Пенсионерите вече получават преизчислените си от 1 октомври пенсии и много от тях останаха разочаровани. Една доста голяма част от хората изобщо не получи повишение на пенсията си, а на други тя беше вдигната с едва няколко лева. По-малко от половината от хората, получаващи пенсия за трудова дейност, имат увеличение, или от общо 1 974 973 такива пенсии, вдигнати са 892 000. 

Най-потърпевши се оказват хората с най-ниски пенсии. На част от тях реалната им пенсия е доста под минималната, която взимат в момента. Така над 317 000 пенсии остават без увеличение, сочат данните на НОИ.

Какво се случва с парите ни за втора пенсия

Причината - действителните размери на тези пенсии получават увеличение, но тъй като са твърде ниски и са под минималния размер за съответния вид в момента, те остават без промяна, в същия минимален размер и след преизчисляването. Този ефект до голяма степен се дължи на по-големия, изпреварващ ръст в последните години на гарантираните минимални размери на пенсиите спрямо пенсиите със среден и висок размер, поясняват експертите на НОИ.

НОВИЯТ ЕПИЗОД ОТ "ЗДРАВЕ НА ФОКУС":

Най-голяма е групата, която има ръст на дохода от пенсия (съответно - пенсия и добавка) между 50 и 100 лв. – 236 813 човека. Нарастване на размера на пенсионния доход между 100 и 200 лв. получават 224 485 лица, а 216 005 пенсионери имат увеличение от 10 до 50 лева. 

Средната пенсия мина 600 лева в два града

Под 10 лева обаче е увеличението за 54 356 пенсионери, от които 5011 дори взимат само стотинки. 

Най-богатите отново взимат най-много

Хората, получаващи най-високи пенсии, имат над 200 лева увеличение на пенсиите от 1 октомври, показват данните на НОИ. На такова повишение се радват 162 590 пенсионери, като в тази категория попадат и лицата с пенсии, ограничени на максималния размер, т.нар. „таван“, който от 1 октомври 2022 г. е увеличен от 2000 на 3400 лв. 

Кой ще получи увеличение на пенсията от 1 октомври

Според експертите на института преизчисляването е постигало в голяма степен своята основна цел, а именно да се компенсира „изоставането“ при осъвременяването на най-отдавна отпуснатите пенсии. Затова най-много са вдигнатите стари пенсии. При тези, отпуснати с начална дата преди 2008 г., увеличение има при 69% от плащанията (557 830 бр.), като този процент плавно намалява при пенсиите и добавките, отпуснати в следващите години.

Така например увеличение има за по-малко от половината пенсионери, чиито пенсии са отпуснати през 2012, 2013 и 2014 г. А за пенсии, отпуснати през последните четири години – от 2018 г. до 2021 г. повече пари получават около 6-7% от хората. 

Младите пенсионери взимат с 900 лв. повече от най-възрастните

Преизчисляването беше извършено служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), без необходимост пенсионерите да подават заявления.

Как се преизчислиха пенсиите 

Най-напред беше определен размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (т.н. „базов размер“), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на КСО. Изключение има за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г.

Неравенство сред пенсионерите: Мъжете са по-богати от жените

За всяка година действителен, календарен осигурителен стаж, положен след 31 декември 2006 г. от лица, които са придобили право на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но са продължили да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, а след 1 януари 2018 г. - без да им е отпусната лична пенсия, което представлява т. нар. „отложено пенсиониране“, също се прилага процент, какъвто е участвал във формулата за изчисляване на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане. 

Наследствените пенсии и вдовишките добавки, които са процент от пенсията, от 1 октомври също се определят от преизчислените трудови пенсии.

Половината българи - без увеличение на заплатата

Параметри, от които се определя базовият размер на пенсията

Определянето на базовия размер на пенсията за целите на преизчисляването се извършва въз основа на:

1. Средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г., вкл., се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.;

2. Индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г.;

Възрастните британци взимат на седмица близо една наша минимална пенсия

3. Продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30 септември 2022 г., съгласно последното постановено пенсионно разпореждане преди тази дата, умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.

Това означава, че процентът, който се следва за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане.

Бедните българи плащат по-високи данъци от бедните германци

Увеличаване на определения базов размер на пенсията 

Определеният за целите на преизчисляването, въз основа на посочените по-горе параметри, базов размер на съответния вид пенсия за трудова дейност, се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната (СОД) или процента на нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през предходната календарна година.

За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. вкл., размерът се увеличава с процентите за всяка календарна година след тази дата.

Когато преизчисленият размер на пенсията по описания по-горе начин и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер, уточняват от НОИ.

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

За забавни видеа ни последвайте в TikTok

Следвайте ни и в Инстаграм