Кметът на община Смолян Николай Мелемов спечели делото срещу решението на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за драстичното поскъпване на водата в региона, информират от пресцентъра на общинската администрация. От там уточняват още, че от Административен съд – София град е отменено решението на енергийния регулатор в частта му  отнасящи се до увеличение на цената на водата от 01.01.2023 г., която  гражданите на Община Смолян заплащаха на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян през изминалата година.

Припомняме, че кметът Николай Мелемов внесе жалба срещу решението на КЕВР от 30 декември 2022 г. с което цената на водата в Смолянско поскъпна до 4,62 лв. за кубик от началото на месец януари, 2023 г. В жалбата кметът твърдеше, че решението е незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения. Според него изложените от ВиК - Смолян мотиви за увеличение на водата са бланкетно изложени, без да става ясно какво точно налага драстичното поскъпване.

С  посоченото решение съдът  изцяло приема застъпената теза на кмета и връща  преписката на  КЕВР за ново произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона. В решението на съда се посочва, че от страна на КЕВР са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които  го опорочават и следва да се отмени. С отмененото решение се оказва, че увеличението на цената на водата е  незаконосъобразно и в случай, че решението влезе в сила, то ВиК – Смолян следва да върне надвзетите суми на гражданите.

С  Решение от 22.12.2023 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране последва ново увеличение на водата от 01.01.2024г., което решение отново е обжалвано пред Административен съд-София град  от страна на кмета на Общината, за което предстои насрочване на съдебно заседание.