Какво е Шенген?

Шенгенското пространство е едно от основните постижения на европейския проект. Той започва през 1985 г. като междуправителствен проект между пет държави от ЕС - Франция, Германия, Белгия, Нидерландия и Люксембург - и постепенно се разширява, за да се превърне в най-голямата зона за свободно пътуване в света.

Шенген е името на малко селце в Люксембург, на границата с Германия и Франция, където през 1985 г. е подписано Шенгенското споразумение, а през 1990 г. - Шенгенската конвенция.

Да бъдеш част от зона без контрол на вътрешните граници означава, че държавите:

 • не извършват проверки на вътрешните си граници, освен в случаи на специфични заплахи.
 • извършват хармонизирани проверки по външните си граници въз основа на ясно определени критерии

Наборът от правила, уреждащи Шенгенското пространство, се нарича Кодекс на шенгенските граници.

Кои държави са част от Шенген?

Днес Шенгенското пространство обхваща над 4 милиона квадратни километра с население от почти 420 милиона души и включва 27 държави:

 • 23 от 27-те държави-членки на ЕС
 • всички членове на Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария)

 На 1 януари 2023 г. Хърватия става 27-ата държава, която се присъединява изцяло към Шенгенското пространство. Контролът по вътрешните граници с България, Кипър и Румъния все още не е отменен, а Ирландия не е част от Шенгенското пространство.

Какви са ползите от Шенген?

Шенгенското пространство позволява на повече от 400 милиона души да пътуват свободно между страните членки, без да преминават през граничен контрол.

Всеки ден около 3,5 млн. души пресичат вътрешните граници с цел работа или обучение, или за да посетят семейства и приятели, а почти 1,7 млн. души пребивават в една шенгенска държава, докато работят в друга.

Всяка година европейците осъществяват около 1,25 милиарда пътувания в рамките на Шенгенското пространство, което е от голяма полза и за туристическия и културния сектор.

Шенгенското пространство носи значителни икономически ползи за всички граждани и предприятия в участващите в него държави. То е замислено да бъде в основата на Европейския съюз и на единния пазар като цяло.

Могат ли граждани на държави извън ЕС да се възползват от Шенген?

Гражданите на страни извън ЕС, които живеят в ЕС или го посещават като туристи, студенти на обмен или със служебна цел, могат да пътуват през страните от Шенгенското пространство, без да преминават през граничен контрол.

За пътниците, които преминават транзитно през Шенгенското пространство или възнамеряват да останат в него за кратък период от време, ЕС е установил общи визови правила.

Общата визова политика на ЕС е необходима за ефективното функциониране на Шенгенското пространство без граници, тъй като улеснява влизането на посетители в ЕС, като същевременно укрепва вътрешната сигурност.

Как Шенген подобри сигурността в ЕС?

Една от основните цели на Шенгенското пространство е да защитава своите граждани чрез засилено сътрудничество между полицейските сили, митническите органи и органите за контрол на външните граници на всички държави членки. Тези нови форми на сътрудничество бяха въведени, за да се компенсира евентуалният риск от дефицит на сигурност, произтичащ от премахването на контрола по вътрешните граници.

В контекста на сътрудничеството в областта на правоприлагането Шенгенското пространство дава възможност за:

 • подобряване на системите за комуникация между полицейските служби
 • горещо преследване на престъпници
 • трансгранично наблюдение на заподозрени лица
 • взаимна оперативна помощ
 • пряк обмен на информация между полицейските органи

Това е огромно предимство в борбата срещу тероризма и срещу тежката и организираната престъпност, включително трафика на хора и незаконната миграция. 

Как държавите се присъединяват към Шенгенското пространство?

Държавите, които желаят да се присъединят към Шенгенското пространство, трябва да изпълнят списък с предварителни условия. Те трябва да:

 • да прилагат общия набор от шенгенски правила (т.нар. "достижения на правото от Шенген"), напр. по отношение на граничния контрол, издаването на визи, полицейското сътрудничество и защитата на личните данни
 • да поемат отговорността за контрола на външните граници от името на другите държави от Шенген и за издаването на единни шенгенски визи
 • ефективно да си сътрудничат с правоприлагащите органи в други шенгенски държави, за да поддържат високо ниво на сигурност след премахването на контрола по вътрешните граници
 • да се свързват с Шенгенската информационна система (ШИС) и да я използват

Страните, които желаят да се присъединят към Шенгенското пространство, трябва да преминат през поредица от оценки, за да се определи дали отговарят на условията, необходими за прилагането на шенгенските правила.

След като оценката потвърди готовността на дадена държава членка да се присъедини към Шенгенското пространство без контрол на вътрешните граници, всички останали членове на Шенгенското пространство трябва да одобрят решението с единодушие, след консултация с Европейския парламент.

Може ли да бъде възстановен граничният контрол в рамките на Шенгенското пространство?

Няколко държави от ЕС решиха да възстановят контрола по вътрешните граници между 2020 и 2022 г. в контекста на Ковид-19. Контролът е бил възстановяван и при други обстоятелства, включително през 2015 г., след терористични нападения или увеличаване на миграционните потоци към ЕС.

Повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да се извършва само като крайна мярка.

В случай на извънредни обстоятелства

Кодексът на шенгенските граници позволява на държавите членки да въведат отново контрол по някои вътрешни граници в случай на извънредни обстоятелства, които излагат на риск цялостното функциониране на Шенгенското пространство.

В такива ситуации Съветът може да препоръча на една или повече държави членки да въведат отново граничен контрол въз основа на предложение на Европейската комисия.

Проверките, въведени в случай на извънредни обстоятелства, изискват одобрението на Съвета.

В отговор на сериозна заплаха

Кодексът на шенгенските граници също така предвижда, че държавите членки могат да въведат временен граничен контрол в отговор на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност.

В този случай съответната държава членка трябва да уведоми Комисията и другите държави от ЕС най-малко четири седмици преди въвеждането на проверките или в по-кратък срок, ако обстоятелствата не са известни предварително. Това повторно въвеждане на вътрешни проверки не изисква одобрението на Съвета.

Как са защитени външните граници на Шенген?

ЕС и неговите държави членки са въвели конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Европа и за укрепване на външните граници на ЕС.

Те включват например създаването на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и разработването на Шенгенската информационна система (ШИС).

Органите в целия ЕС използват ШИС, за да въвеждат или консултират сигнали за издирвани или изчезнали хора и предмети. Системата съдържа приблизително 91 милиона сигнала, а през 2019 г. органите са направили справка в нея над 6,7 милиарда пъти.

ШИС предоставя и инструкции на органите за това как да реагират при намиране на лице или предмет, като например:

 • арестуване на издирвано лице
 • защита на уязвимо изчезнало лице
 • изземване на незаконен или откраднат предмет

Следните ИТ инструменти, които ще помогнат за борбата с престъпността и за охраната на границите, се модернизират или са в процес на разработване:

 • Визова информационна система (ВИС)
 • Система за влизане/излизане (EES)
 • Европейска система за информация и разрешаване на пътувания (ETIAS)

Как Шенгенското пространство се адаптира към новите предизвикателства?

В момента ЕС работи по актуализация на Кодекса на шенгенските граници, като взема предвид предизвикателствата от последните години, включително масовия приток на мигранти през 2015 г. и пандемията Ковид-19 през 2020-2022 г. Тази реформа ще:

 • ще предостави нови инструменти за борба с инструментализирането на мигрантските потоци
 • ще създаде нова правна рамка за мерките по външните граници в случай на здравна криза
 • актуализира правната рамка за повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници
 • ще позволи използването на алтернативни мерки на повторното въвеждане на контрол по вътрешните граници.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм