Политическите партии решиха да променят Изборния кодекс след избори. Какви промени са нужни в Изборния кодекс?

Коментираме темата с Цветозар Томов и Диана Евтимова: