Данните на Националния статистически институт ясно показват, че 33% са децата с материални лишения, тоест те нямат възможност да почиват извън дома поне една седмица в годината, за тях ваканцията с мама и тати е абсолютно непознато преживяване. Те няма екипировка за игра навън. Цялата политика, която до момента е водена показва, че тя трябва да бъде променена“. Това коментира в предаването „Кой говори“ по Дарик Иванка Шалапатова, бивш министър на социалната политика и експерт с дълъг опит от неправителствения сектор. Тя, заедно с Даниела Колева, директор на "Закрила на детето" в УНИЦЕФ бяха гости в новата рубрика на Дарик „Смисълът“ в партньорство с фондация 42 и Канал 4, чието първо издание е посветено на нуждата от ефективни политики и работа по подкрепа и закрила на децата. 

“България е на едно от водещите места, за жалост, по брой на деца в рискова бедност и социално изключване. На практика ние сме в ситуация, в която, ако няма изключително сериозна последователна политика, ясно инвестиране на пари и много компетентни хора, които да помогнат да се раждат повече деца в България, тези, които се раждат няма да имат силен старт в живота, без значение дали са в сигурна семейна среда, дали имат различен етнос, дали се раждат с увреждане. Ние трябва да променим изцяло подхода, не само на държавните системи, но и като общество към ранното детство към появата на децата и към грижата за тях и второто нещо е да имаме една изключително нова социална форма на подкрепа“, заяви Иванка Шалапатова.

Даниела Колева уточни, че системната промяна се прави с малки крачки и рубриката „Смисълът“ е точно такава крачка. Тя уточни, че обществото ни е длъжник на децата за създаването на Детска болница.

„Там, както знаем от разговорите и с колегите, и от Национална мрежа за децата, и с експерти от Министерство на здравеопазването големият проблем е по-скоро наистина анализа на това какво и как трябва да се планира, какви са различните нужди на децата, на които трябва да отговорим, специалности, а не толкова да се фокусираме върху сградата и финансирането. Подготвените хора са въпрос на инвестиция и, когато говорим за деца, за детски политики, освен признаването - нещо, което мисля, че всеки разбира, че няма как да подкрепим детето, ако не подкрепим родителите и семейството. И няма как да подкрепим родителите и семейството, ако не подкрепим хората, които работят с него. И това изисква всъщност инвестиции в университетитте, изисква кампании за привличане на кадри, за задържане, за адекватно заплащане, на нов модел на мислене и преподаване“, обясни Даниела Колева.

Тя уточни, че човек, който работи с децата трябва да бъде мил и да има отношение към тях.

Иванка Шалапатова припомни, че е направила кампания за гласа на децата, за да се чуят техните проблеми при изработването на Стратегията за детето.

“Притеснителното за мен беше, че децата казват това не само по повод лекарите, но и по повод социалните работници, психолозите. Те това го заявяват и на горещата линия към Държавната агенция за закрила на детето. Казват го и за учителите. Т.е. Оказва се, че трите много важни фигури след родителите, които могат да бъдат много добри партньори в трудни моменти за децата, а именно социалният работник, психологът, учителят и лекарят не са фигурите, които са в подкрепа на българските деца. Затова ние положихме много усилия да изработим една нова концепция и визия - какви трябва да бъдат хората в социалната система. И тук искам да благодаря, че по време на моя мандат, с подкрепата и на “Уницеф” е факт първата по рода си Стратегия за хората в социалната система, където казваме точно това, което и госпожа Колева каза - не е достатъчно те само да са завършили своето висше образование, важно е да учат постоянно, защото потребностите на децата са много по-комплексни от това, което учим ние в университета“, обобщи Шалапатова.

* Тази рубрика се реализира в рамките на инициатива „Какво наистина означава ЕС за теб?“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и изпълнявана в рамките на проект „Права и ценности“ от фондация „Дарик“.

Изразените възгледи и мнения са единствено на автор(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.

Чуйте и вижте целия разговор в прикачения файл.